Menu
I en spørreundersøkelse svarer 44 prosent av landets kommunedirektører at antall grunnskoler bør ned kommende valgperiode. Foto: Frank May / NTB

Mange kommunedirektører vil redusere antall skoler

Antallet grunnskoler bør ned i den kommende valgperioden. Det mener nær halvparten av landets kommunedirektører i en undersøkelse.

Av NTB | 31.08.2023 11:04:45

Politikk: I en spørreundersøkelse som Kommunal Rapport har gjort blant landets kommunedirektører, svarer 44 prosent at antall grunnskoler bør ned kommende valgperiode.

Totalt 223 av 356 kommunedirektører har svart på undersøkelsen.

– Elevtallsutviklingen har de siste årene vært negativ, og vil fortsette være det de kommende år. Under denne forutsetning vil det dessverre ikke være formålstjenlig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde dagens skolestruktur, sier rådmann Trond Stenhaug i Eidskog.

Han er en av kommunedirektørene som mener at kommunen bør ha færre skoler om fire år.

55 prosent av kommunedirektørene mener antallet skoler bør være det samme som i dag. Noen av disse har allerede innført ny skolestruktur og dermed slått sammen og/eller lagt ned skoler.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det er 216 færre grunnskoler nå enn for 10 år siden. Det er særlig små skoler i små kommuner som legges ned, ifølge direktoratet.

(©NTB)

Flere nyheter: