Menu
Arkivbilde: Ole Berg-Rusten / NTB

Mange drept i trafikken i oktober

12 personer er registrert drept i Rogaland så langt i år. Det er det høyeste tallet på flere år.

Av Egil M Solberg | 01.11.2023 09:27:33

Trafikk: I oktober måned omkom 15 personer i trafikken her i landet, ifølge Statens vegvesen.

Dette tallet er nesten tre ganger så høyt som i fjor, da 6 mennesker døde i trafikken i samme måned.

Oktober 2023 markerer den første måneden på over ti år med så mange trafikkdrepte.

Hittil i år har 111 personer mistet livet i trafikken, noe som er 16 flere enn på samme tid i fjor.

Dette året har også vært preget av flere alvorlige ulykker med flere omkomne. Tolv av dødsulykkene har involvert to eller tre personer som omkom, noe som er uvanlig mange. Statens vegvesen peker spesielt på en økning i møteulykker med dødelig utfall og utforkjøringsulykker som dominerende hendelser.

Mens antallet fotgjengerulykker har gått ned, har antallet ulykker med møtende kjøretøy og utforkjøringsulykker økt. I analysen av årets dødsulykker vil myndighetene vurdere årsakene bak denne utviklingen.

Totalt omkom 81 menn og 30 kvinner i trafikken de første ti månedene av året. Av disse dødsfallene skjedde 60 i personbiler, en økning på 14 fra fjoråret. Tungbiler var involvert i 34 av ulykkene, og fem av de omkomne var sjåfører av disse kjøretøyene.

Statens vegvesen oppfordrer alle trafikanter til å ta forholdsregler, spesielt nå som vinteren nærmer seg med snø og glatte veier. Bruk av bilbelte, kjøring uten påvirkning av rusmidler, tilpasning til værforhold og oppmerksomhet på veien er avgjørende for trafikksikkerheten.

Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Viken 38 19 32 14 15 16 17 20 19 20
Oslo 2 3 4 3 5 1 5 1 3 1
Innlandet 3 5 15 9 8 11 11 8 9 19
Vestfold og Telemark 9 6 9 6 10 8 11 5 11 4
Agder 3 8 11 3 8 7 2 4 5 7
Rogaland 6 2 15 7 8 1 4 5 11 12
Vestland 9 3 11 15 13 9 5 8 8 13
Møre og Romsdal 3 2 5

Flere nyheter: