Menu
En relativt stabil økonomi og republikanske innskrenkninger av abortrettighetene gir president Joe Biden en liten fordel i presidentvalget, viser en måling utført av Reuters og Ipsos. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Måling: Økonomi og abort gir Biden knapp fordel blant presidentkandidatene

En relativt stødig økonomi og sinne blant velgerne over abortinnskrenkninger i USA gir president Joe Biden en liten ledelse på en presidentmåling fra Reuters.

Av NTB | 19.07.2023 13:33:18

Sosiale forhold: Samtidig er mange velgere mottakelige for flere av kulturkrig-emnene Bidens motstandere driver valgkamp på, går det fram i målingen nyhetsbyrået har gjort sammen med Ipsos.

På spørsmål om hvilken kandidat de foretrekker oppgir 37 prosent av dem at de ville stemt på Biden, mens 35 prosent sier de ville gitt ekspresident Donald Trump en ny sjanse.

De gjenværende 28 prosentene sier at de enten ikke vet hvem de ville stemt på, at de ikke ville stemt på noen andre eller at de ikke ville stemt på noen av alternativene.

36 prosent av velgerne oppgir at de forventer bedring i sin personøkonomi det neste året, mot 20 prosent som venter at ting vil bli vanskeligere. 38 prosent venter at ting blir omtrent som nå, eller sier at de ikke er sikre.

– Inflasjonsnedgang og avtagende sannsynlighet for resesjon kan frata republikanerne deres sterkeste argument mot Biden og Demokratene før valget, sier analytiker Jacob Rubashkin ved Inside Elections til Reuters.

Rubashkin sier at dette er saker hvor Republikanerne mener å ha en fordel. Han legger imidlertid til at det er «mindre bevis som antyder at velgere vil prioritere disse sakene over økonomien og abort».

Målingen viser at mens velgere er opptatt av sakene, klandrer de samtidig republikanerne for å ha innført innskrenkninger i abortrettighetene i landet.

Bekymring over abortinnskrenkningene hjalp Demokratene i fjorårets kongressvalg, og 73 prosent av de spurte sier de trolig ikke vil støtte en presidentkandidat som støtter abortforbud eller -innskrenkninger.

Hele 72 prosent av de hvite forstadskvinnene – som av mange politiske strateger anses som en viktig velgergruppe – sier det mindre sannsynlig at de vil støtte en kandidat om den er imot abort.

Blant partiuavhengige var synspunktene lignende. Trump og DeSantis går begge til valg på en sterkt høyrevridd innvandringspolitikk, mens Biden-administrasjonen har forsøkt å finne en middelvei mellom å trygge grensene og ta imot dem som søker asyl.

50 prosent av de spurte er uenige i en påstand om at saker tilknyttet sex, seksualitet og kjønnsidentitet bør ha plass i skolen, mens 36 prosent sier seg enige i den. 14 prosent er usikre.

Abort veier tyngst. 78 prosent av de spurte beskriver det som en viktig sak, mens 70 prosent anser kjønn og seksualitet i skolen som viktig. 61 prosent trakk fram transpersoner i barne- og ungdomsidrett.

Målingen er basert på svar fra 4414 amerikanere mellom 11. og 17. juli og har en feilmargin på rundt 2 prosentpoeng.

Republikanerne som kjemper om muligheten til å utfordre Biden i presidentvalget, ledet an av Trump og Florida-guvernør Ron DeSantis, driver valgkamp på blant annet innvandring, kjønn og seksualitet i skolen og transpersoner i barne- og ungdomsidretten.

Nesten halvparten av de spurte – 48 prosent – sier seg enige i en påstand om at innvandring gjør livet vanskeligere for amerikanere som er født i USA. 37 prosent sier seg uenige, mens resten sier de er usikre.

(©NTB)

Flere nyheter: