Menu
Luftforsvarssjef Rolf Folland ønsker et nytt Nato-luftsenter velkommen i Norge. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Luftforsvaret håper Nato peker på Norge for nytt luftsenter

Norge vurderes som en sterk kandidat til å huse et nytt Nato-operasjonssenter for luftrommet. Luftforsvarssjefen håper Nato velger Norge.

Av NTB | 24.04.2024 17:04:15

Politikk: – Vi har den posisjonen når det gjelder å bringe Sverige og Finland inn i Nato-land og prosesser på kommando og kontrollsiden. Så det er ikke så veldig overraskende at vi blir pekt på, sier luftforsvarssjef, Rolf Folland, til Forsvarets Forum.

Det nye senteret skal etableres for å støtte Natos styrkekommando i Norfolk i USA.

Senterets oppgave er å overvåke luftrommet i et utpekt område. Natos krav for et nytt luftsenter er blant annet at det skal ligge i et beskyttet anlegg med militært vakthold til omtrent 400 personer. Det er også ønskelig at det ligger på, eller i umiddelbar nærhet til en militær flystasjon.

Folland sier til nettstedet at Nato mest sannsynlig kommer med en beslutning om hvor det nye luftsenteret skal ligge før sommeren. Da håper han Norge er på ballen.

– Vi må unngå en sendrektig og tungrodd prosess. Hvis Nato godkjenner det norske alternativet må vi handle raskt og vise våre allierte at vi klarer å levere.

(©NTB)

Flere nyheter: