Menu
Arkivbilde: Etne kommune

Lovlighetskontroll av turstivedtak i Etne

Etne kommunestyre ga dispensasjon fra kommuneplanen ril å lage en tursti fra Rus i Etne til kommunegrensen mot Vindafjord. Dette utløste klager.

Av Egil M Solberg | 24.06.2024 14:29:41

Samfunn: Etne kommune sendte 10. mai 2024 en forespørsel om lovlighetskontroll etter kommuneloven kapittel 27. Forespørselen gjelder kommunestyrets vedtak om bygging av tursti og turvei fra Rus i Etne til kommunegrensen mot Vindafjord.

Statsforvalteren i Vestland har ifølge avisa Grannar reist behovet for å oppnevne en settestatsforvalter for å sikre en nøytral og upartisk avgjørelse.

Etne kommunestyre ga dispensasjon fra kommuneplanen for prosjektet, noe som har ført til klager, inkludert fra Statsforvalteren selv. På grunn av klagens nære tilknytning til lovlighetskontrollen, mener Statsforvalteren at de ikke kan være nøytrale i behandlingen.

For å sikre en upartisk behandling, vil en settestatsforvalter behandle både klagesaken og lovlighetskontrollen, skriver avisa.

Statsforvalteren venter nå på at Etne kommune forbereder og oversender klagesaken, hvoretter de vil be Kommunal- og distriktsdepartementet om å oppnevne en settestatsforvalter.

Flere nyheter: