Menu
Oslo tingrett gikk 13. september med på å prøveløslate forvaringsdømte Stig Millehaugen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Løslatelsen av Stig Millehaugen blir anket

Påtalemyndigheten er uenig i at forvaringsdømte Stig Millehaugen (54) skal løslates, slik Oslo tingrett ønsker. Dommen blir anket, opplyser førstestatsadvokaten.

Av NTB | 22.09.2023 11:22:28

Kriminalitet og rettsvesen: – Selv om gjentakelsesfaren etter mange år i fengsel er dempet, er den ikke tilstrekkelig redusert. Påtalemyndigheten mener hans tilbakeføring til samfunnet må skje gradvis. Vi er ikke enig i at han skal overføres fra et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og direkte ut til en prøveløslatelse, skriver førstestatsadvokat Kristian Jarland i en pressemelding.

13. september ble det klart at Oslo tingrett gikk med på Stig Millehaugens begjæring om prøveløslatelse fra forvaringsdommen for bestillingsdrapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed i 2009. Milehaugen fikk lovens strengeste straff – 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

Avgjørelsen til Oslo tingrett innebærer at Stig Millehaugen skulle løslates senest innen 1. juni 2024. Samtidig ble han ilagt en prøvetid på fem år.

Millehaugen er domfelt i alt sju ganger siden 1987, blant annet for drapet på en fengselsbetjent i forbindelse med en rømming i 1992, grove ran og flere tilfeller av vold. Han startet sin kriminelle løpebane i tenårene og har sittet bak murene praktisk talt hele sitt voksne liv.

– Vi må ha med oss historikken når vi nå skal vurdere om det er grunnlag for løslatelse. Vi må lære av historien, sa Jarland under rettsbehandlingen av løslatelsesbegjæringen.

Selv poengterte Millehaugen i sin forklaring at han nå er 54 år gammel og framholdt at han har tatt innover seg tingene han har gjort på en annen måte enn han var i stand til som en ung mann i 20-årene.

Da retten behandlet begjæringen om prøveløslatelse, framholdt Millehaugen at han gjennom en lang, indre prosess har fått ny innsikt i sine kriminelle handlinger og bakgrunnen for dem. Prosessen som har pågått gjennom flere år, har overbevist ham om at han ønsker å leve et nytt liv i frihet – et liv uten kriminalitet.

– Jeg forstår at folk stiller spørsmål ved om man kan stole på meg, med den historikken jeg har, medga Millehaugen da han forklarte seg for retten.

Jarland sa under behandlingen i tingretten at 54-åringen gjentatte ganger har «ført alle bak lyset».

– Millehaugen har over mange år utøvd grov vold, blant annet to drap med 17 års mellomrom. Ved soning har han gjentatte ganger rømt fra fengsel og brutt permisjonsvilkår – sist gang sommeren 2022. Han har aldri tidligere klart å komme tilbake til samfunnet uten å begå nye alvorlige voldshandlinger, poengterer Jarland.

– Det er en anke som ikke er forenlig med de faglige rådene. Rådene er tydelige. Han har Ikke noe mer å hente på å sitte i fengsel. Han må ut for å bli rehabilitert og kunne føres tilbake til samfunnet, sier Millehaugens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, til NRK.

Flere nyheter: