Menu
Foto: Liv Alsaker Sande/Haugesund kommune

Lokale kreftkoordinatorer mottok hederspris

Kreftkoordinatorene Eva Bersaas Johansen fra Haugesund og Hilde Håland fra Karmøy mottok Kreftforeningens hederspris i går. Johansen og Håland mottok prisen på vegne av alle landets kreftsykepleiere.

Av tomas | 26.01.2023 16:11:22

Helse: De to Kreftkoordinatorene Eva Bersaas Johansen fra Haugesund kommune og Hilde Håland fra Karmøy kommune mottok Kreftforeningens hederspris under en seremoni i rådhuset i Haugesund i går.

Hedersprisen ble delt ut av Kristin Eikill som jobber på distriktskontoret til Kreftforeningen i Stavanger og ordfører Arne-Christian Mohn holdt en tale til prisvinnerne.

-Johansen og Håland mottok prisen på vegne av alle landets kreftsykepleiere som står på hver dag for kreftpasienter, pårørende og etterlatte, sier Kristin Eikill i Kreftforeningen i Stavanger til radio Haugaland.

Faggruppeleder for NSFs faggruppe for kreftsykepleiere, Tanja Yvonne Aas Alme, er ekstra stolt og glad for at de mottar Kreftforeningens hederspris for 2022.

– Det betyr utrolig mye og vil være med å motivere kreftsykepleiere videre, sier hun.

Kreftforeningen gir hvert år ut en hederspris til noen som har gjort en særlig innsats på kreftområdet og denne gangen bestemte foreningen å gi prisen til alle landets kreftsykepleiere.

Flere får kreft: Stadig flere får kreft, overlever kreft og lever lenger med kreft. Årlig får nærmere 28 000 mennesker en kreftdiagnose i tillegg til de rundt 200 000 som har eller har hatt kreft. Dette øker behovet for tilgjengelige, tilrettelagte og koordinerte tilbud der hvor kreftrammede bor.

En kreftkoordinator kan tilby råd og veiledning knyttet til diagnose.
behandling og omsorg ved livets slutt.

Kreftkoordinatoren samarbeider med:

Sykehus, fastlege, hjemmesykepleien og lindrende enhet ved Sentrum behandlingssenter, Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.
NAV og andre instanser.

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud og du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. Tilbudet er gratis.

Flere nyheter: