Menu
Komiker Kristian Valens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, i Oslo tingrett da saken var oppe til behandling i begynnelsen av januar. Foto: Lise Åserud / NTB

Lettet Kristian Valen dømt til 120 dagers betinget fengsel

Kristian Valen er dømt til 120 dagers betinget fengsel for ulovlig våpenbesittelse og oppbevaring av narkotiske piller. Retten trodde likevel på komikerens forklaring.

Av NTB | 27.01.2023 16:45:06

Kriminalitet og rettsvesen: Da saken var oppe i retten, la påtalemyndigheten ned påstand om ett år ubetinget fengsel for artisten.

Valen selv nektet straffskyld på alle punkter i tiltalen. I dommen fra Oslo tingrett fredag ble komikeren kjent skyldig i ulovlig våpenbesittelse for ett våpen, og for ulovlig oppbevaring av 499 narkotiske Rivotril-tabletter.

Valen ble derimot frifunnet for ulovlig besittelse av ytterligere 48 våpen og våpendeler, og for over 300 valiumtabletter, men får likevel inndratt totalt fem våpen, en politibatong og Rivotril-tablettene.

– Jeg tror han er lettet over at han er ferdig for denne runden. Han er glad for at han i det store og hele er blitt trodd på av retten, sier advokat Bernt Heiberg som forsvarte Valen i Oslo tingrett.

Han sier Valen nå vil vurdere om han skal la dommen bli stående, eller om den skal ankes.

– Men dette er en ren betinget dom som ikke vil ha noen praktiske følger for Valen dersom han velger å la den bli stående, sier Heiberg.

Valen sto tiltalt for ulovlig oppbevaring av våpen og våpenkopier, samt for besittelse av flere hundre narkotiske tabletter. I retten holdt han fast på at våpnene, så langt han visste, var plombert og funksjonsudyktige. Han omtalte våpnene konsekvent som rekvisitter som han brukte i sin kunstneriske virksomhet.

– Dommen sier at han ikke kan klandres for å ha stolt på politiet og kyndige våpensmeder som sa at våpnene var plombert og uskadeliggjort. Den sier videre at han ikke skjønte at han hadde et uplombert våpen i samlingen sin, men at han burde ha skjønt det, sier Heiberg til NTB.

– Når det gjelder våpnene i post I, har retten kommet til at Valen kun skal dømmes for oppbevaring av et halvautomatisk gevær kaliber 223, ukjent fabrikat, modell AR-15. Når det gjelder de øvrige våpen, har retten kommet til at det subjektive vilkåret for straff ikke er oppfylt. Dette er imidlertid ikke til hinder for inndragning, skriver tingrettsdommer Yngvil Thue i dommen.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen la også ned påstand om såkalt forebyggende inndragning av 49 våpenlignende gjenstander. Han argumenterte med at Valens livssituasjon er «preget av rus og ustabilitet», og at det er nærliggende og konkret fare for at gjenstandene vil bli brukt til en straffbar handling.

Disse argumentene fikk derimot ikke støtte fra retten, som også trakk fram at komikeren fikk behandling for alkoholmisbruk.

– Etter rettens syn er et ikke holdepunkter i bevisførselen for at det foreligger «fare» for at Valen vil benytte disse gjenstandene ved en straffbar handling, skriver dommeren.

Når det gjelder de utskrevne medikamentene har retten frifunnet Valen for deler av beslaget, som var på over 800 tabletter.

Oslo tingrett dømmer Valen bare for ulovlig oppbevaring av ett av våpnene, men velger likevel å inndra ytterligere fire som var omtalt i det første punktet i tiltalen.

Flere nyheter: