Menu
Hver morgen tar over 600.000 elever med seg sekk eller bag og kommer seg til skolen. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB

Lengst skolevei for elever i Innlandet – kortest i Oslo

Femteklassinger i Norge hadde i gjennomsnitt 2,7 kilometer skolevei i 2020, mens 10.-klassinger i snitt tilbakela hele 8,7 kilometer for å komme til skolen.

Av NTB | 20.03.2023 12:04:02

Fritid: Et mindretall med svært lang skolevei trekker opp snittavstanden til skolene i flere fylker, viser statistikken over elevers skolevei i 2020 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har regnet på hvor lang kjøreavstand elever i 5. trinn og 10. trinn har fra der de bor til skolen de går på.

Generelt har elevene i 10. klasse lengre skolevei.

Årsaken er at det er flere barneskoler enn ungdomsskoler, slik at flere elever må reise langt når de begynner på ungdomsskolen. Én av ti 10.-klassinger på skole i Innlandet i 2020 hadde over 30 kilometer til skolen i 2020.

Elever ved små skoler har generelt lengre vei til skolen. Små skoler ligger gjerne i områder med få innbyggere og dekker større areal.

Det er mer enn dobbelt så lang vei til skolen som elever i Oslo har. Der er det 1,8 kilometer i snitt for 5.-klassinger og 5,6 kilometer for 10.-klassinger.

Ikke så overraskende er det flere elever som har kortere reisevei i fylker med flere innbyggere og urbane områder. Det trekker snittreiseveien ned i Viken, Oslo, Rogaland og Vestfold og Telemark.

I Møre og Romsdal er det også store forskjeller. Halvparten av 10.-klassingene i Møre og Romsdal hadde under 6 kilometer til skolen, men spennet i avstand er veldig stort: Én av fire har under 2,2 kilometer til skolen, mens én av fire har over 17 kilometer å kjøre.

Innlandet har lengst skolevei i snitt for både 5.- og 10.-klassinger, med henholdsvis 4 og 11,7 kilometer.

I Troms og Finnmark syns det i statistikken at de har flere tett bebygde områder, men også svært lange avstander for noen. Selv om halvparten av femteklassingene hadde under 1,5 kilometer til skolen, trekker det opp snittet at én av ti elever har over 8,2 kilometer til skolen.

(©NTB)

Flere nyheter: