Menu
NAV direktør i Rogaland. Merethe P. Haftorsen. FOTO: NAV Rogaland

Lav ledighet og høy etterspørsel i Rogaland

Den lave arbeidsledigheten i Rogaland holder frem. – Vi merker oss at det blir stadig færre langtidsledige, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Av Egil M Solberg | 01.12.2023 10:31:05

Arbeidsmarked: 7 080 personer var registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av november. Det viser nye arbeidsmarkedstall fra NAV. 4 319 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. På landsbasis er 1,8 prosent av arbeidssøkerne helt ledige.

– Ledigheten i Rogaland fortsetter å holde seg på et lavt nivå. Sammenlignet med samme tid i fjor, har Rogaland 380 flere helt ledige. Den svake økningen illustrerer på en god måte hvor stabilt arbeidsmarkedet i fylket er for øyeblikket., sier Merethe P. Haftorsen.

Justert for sesongvariasjoner er arbeidsledigheten tilnærmet uendret den siste måneden.

Færre langtidsledige

39 prosent av de helt ledige har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn et halvt år.

– Vi ser at langtidsledigheten går ned for hver måned som går. Det er et godt tegn. Desto lenger man er uten jobb, desto større er risikoen for å oppleve negative konsekvenser av å stå på utsiden av arbeidslivet. På samme tid viser det at arbeidsgivere i fylket er villige til å gi personer med hull i CV-en muligheten, sier Haftorsen.

Økning innen bygg og anlegg

Industriarbeid er yrkesgruppen i Rogaland med flest helt ledige med 440 helt ledige. Bygg og anlegg har 435, butikk- og salgsarbeid 404, mens reiseliv og transport har 393 helt ledige.

– Yrkesgruppene med flest helt ledige, er også de som er mest utsatt for svingninger i arbeidsmarkedet som følge av endringer i økonomien. Dette gjelder spesielt bygg- og anlegg og butikk- og salgsarbeid, sier Haftorsen.

Strand er kommunen med høyest andel helt ledige. 2,1 prosent av arbeidsstyrken står helt uten arbeid. Sandnes har 2,0 prosent, Stavanger har 1,9 prosent, mens Haugesund har 1,7 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene har Karmøy og Klepp den laveste ledigheten med henholdsvis 1,2 prosent og 1,3 prosent helt ledige.

– Det er ingen store regionale endringer i Rogaland. Utviklingen er stabil i kommunene, sier hun.

Høyt antall utlyste stillinger

3 430 ledige stillinger ble utlyst i Rogaland i november. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med i fjor. 1 av 4 stillinger ble utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med til sammen 871 stillinger. Andre bransjer med høye utlysningsstall var ingeniør- og ikt-fag, butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport. 42 prosent av stillingene er utlyst av arbeidsgivere i Stavanger kommune.

– De siste tre månedene har antallet utlyste stillinger i Rogaland vært på samme nivå som rekordåret i fjor. Høye utlysningstall indikerer at virksomhetene sliter med å finne arbeidskraft med riktig kompetanse. I Rogaland samarbeider NAV tett og godt med mange arbeidsgivere, og vi er klare til å samarbeide med enda flere som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Vi kan hjelpe bedriftene med kvalifisering og oppfølging i arbeidsforholdet, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. November 2023.

Nøkkeltall November 2023
Helt uten arbeid 16 – 67 år 4 319 (1,7%)
Arbeidsmarkedstiltak 1 061 (0,4%)
Bruttoarbeidsledighet 5 380 (2,1%)
Unge helt uten arbeid 16 – 29 år 1 077
Langtids-arbeidssøkere

(26 uker eller mer)

1 703
Delvis uten arbeid 1 700 (0,7)
Utlyste stillinger 3 430

Flere nyheter: