LIVESENTER
Menu
Fem menn ble dømt til strenge straffer i Borgarting lagmannsrett for befatning med store mengder narkotika. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Lange fengselsstraffer i narkodom i lagmannsretten

Fem menn ble dømt til lange fengselsstraffer i en narkosak i Borgarting lagmannsrett. Den lengste straffen var på 20 års fengsel.

Av NTB | 31.05.2024 16:33:18

Kriminalitet og rettsvesen: I dommen avsagt fredag er alle fem funnet skyldig i ulovlig befatning med det som omtales som en meget betydelig mengde narkotika.

Tre av de tiltalte hadde anket over bevisdømmelsen under skyldspørsmålet, den anken førte ikke fram. Lagmannsretten tok stilling til straffutmåling for alle fem tiltalte.

Alle ble dømt til flere år i fengsel, henholdsvis 20 år, 17 år, 14 år og seks måneder, 13 år og 12 år.

Dommen gir skjerpet straff for to av mennene mot hva de ble dømt til i tingretten, men for tre av dem ble straffen redusert med to år.

I en pressemelding skriver lagmannsretten at befatningen med narkotika var et ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Dekrypterte meldinger fra to meldingstjenester blir omtalt som sentralt bevismateriale i saken.

– Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at det ikke var i strid med retten til en rettferdig rettergang å benytte det dekrypterte materialet fra disse tjenestene som bevis i sakene, skriver retten i en pressemelding.

Flere nyheter: