Menu

Landsdekkende kontroll i bruk av belte i buss

Neste uke arrangerer Statens Vegvesen en landsomspennende kontroll for bruk av belte i bussen.

Av Egil M Solberg | 31.08.2023 15:31:22

Beltekontroll: Skadepotensialet er stort ved usikrede busspassasjerer. Det er generelt lite bevissthet rundt beltebruk i buss, og beltebruken i buss er fortsatt altfor lav.

Neste uke gjennomfører Statens vegvesen beltekontroller over hele landet for å rette søkelyset mot viktigheten av bruk av belte også i buss.

– Bruk av belte i buss holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for andre i en ulykke og bidrar også til å redusere skader på deg selv, sier Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen.

Bruk av belte i buss redder liv

Det er viktig å øke bruken av belte i buss, og spesielt blant ungdom og unge voksne. Det er høy aksept for påbud om bruk av belte på buss, men likevel er det fortsatt mange som ikke bruker belte.

Og manglende kunnskap om risiko hos mange gjør dette arbeidet så viktig. Målet vårt er at flest mulig skal bli mer bevisste på beltebruk også i buss. Budskapet er derfor der det er belte – bruk det, sier Ingvild videre.

Det skjer heldigvis sjelden større bussulykker, og buss oppleves som et «trygt» transportmiddel. Samtidig er skadepotensialet stort ved usikrede passasjerer dersom uhellet er ute.

Å «glemme det» eller «gammel vane» er fortsatt de viktigste argumentene for å ikke bruke belte. Dette kan vi påvirke gjennom vår mulighet for kontrollaktivitet, kommunikasjonstiltak samt i samarbeid med busselskaper og ved å ha med bussjåfører på lag.

Flere nyheter: