Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fortsatt lakselus-restriksjoner i Tysvær

Tysvær kommune er blant de områdene som har restriksjonssone for infeksiøs lakseanemi (ILA). Den ene oppheves i dag, men en annen vil gjelde frem til 5. juni 2026.

Av Egil M Solberg | 04.07.2024 14:07:49

Lakselus: Restriksjonene som nå oppheves, ble opprinnelig innført 18. januar 2022 etter et ILA-utbrudd i Stavanger kommune.

Vernesonen rundt lokalitet Jørstadskjera ble opphevet allerede i juli 2022, og nå oppheves hele forskriften. Restriksjonene oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskriften.

Imidlertid vil restriksjonene for andre områder som ble fastsatt 3. april 2023 etter nye ILA-utbrudd, inkludert deler av Tysvær, fortsette å gjelde frem til 5. juni 2026.

Dette sikrer fortsatt forebygging og bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i berørte områder.

Flere nyheter: