Menu
I bunkeren på St. Hanshaugen ble det avholdt en ulovlig fest sommeren 2020. Mandag ble det klart at de to tiltalte fikk skjerpet dommen sin fra Oslo tingrett. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lagmannsretten skjerper straffen etter bunkerfesten – to dømt til to år og seks måneders fengsel

Både de dømte og påtalemyndigheten hadde anket utfallet fra tingretten. I lagmannsretten vant sistnevnte fram, straffen ble skjerpet etter bunkerfesten.

Av NTB | 27.05.2024 15:34:00

Kriminalitet og rettsvesen: De tiltalte mennene er i Borgarting lagmannsrett dømt for uaktsom allmennfarlig forgiftning, uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp og helse, og for brudd på brann- og eksplosjonsvernlovgivningen

Fengselsstraffen på to år og seks måneder er ett år mer enn hva de ble dømt til i Oslo tingrett.

Påtalemyndigheten anket straffutmålingen, mens de dømte anket dommen i sin helhet etter første rettsrunde i Oslo tingrett.

– Den høye risikoen for alvorlig helseskade og død, og at handlingen faktisk har resultert i alvorlig helseskade for i hvert fall to personer og annen helseskade for flere, trekker i retning av at straffen bør være streng, heter det i dommen.

De tiltalte er også dømt til å betale erstatning, oppreisningserstatning og menerstatning til to festdeltakere som fikk hjerneskader som følge av hendelsen.

– Foreløpig kan jeg bare si at det er et skuffende resultat. Vi vil gjennomgå dommen grundig og vurdere om den skal ankes til Høyesterett

Bunkerfesten fant sted i Oslo under koronapandemien i 2020. Flere mennesker ble kullosforgiftet av et aggregat som gikk inne i bunkeren hvor festen ble avholdt, uten tilstrekkelig lufting.

26 mennesker havnet på sykehus etter den ulovlige ravefesten, hvorav to av dem fikk hjerneskade etter at de pustet inn dieseleksos.

– Det må nesten betegnes som flaks at de overlevde og at ikke flere ble alvorlig skadet, står det i dommen fra lagmannsretten.

Det var to menn som sto tiltalt i retten. Den ene mannens forsvarer, Marit Lomundal Sæther, sier til VG at hun ikke er fornøyd med resultatet.

Retten mener å ha funnet det bevist at de tiltalte deltok i beslutningen om å plassere aggregatet inne i bunkeren og at de var kjent med hvilken fare dette innebar.

Flere nyheter: