Menu
Noah, her ved leder Siri Martinsen, er blant organisasjonene som ba om midlertidig stans i ulvefellingen. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

Lagmannsretten avslo krav om midlertidig stans i ulvejakt

Lagmannsrett har avslått tre organisasjoners begjæring om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen. Utfallet er motsatt av i tingretten.

Av NTB | 03.02.2023 16:18:20

Kuriosa og kjendiser: Avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett kom fredag ettermiddag.

Saken dreier seg om lisensfelling i de tre grenserevirene Kockohonka, Ulvåa og Juvberget.

Like før jul begjærte Noah – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr midlertidig forføyning med krav om forbud mot gjennomføring av departementets fellingsvedtak et par dager før til det foreligger en rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet.

Oslo tingrett ga i januar organisasjonene medhold. Tingretten mente departementets vedtak bygget på uriktig rettsanvendelse.

Staten, ved Klima- og miljødepartementet, anket kjennelsen, og nå er anken tatt til følge.

– Lagmannsretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig. Det forelå heller ikke fare ved opphold. Vilkårene for midlertidig forføyning var derfor ikke oppfylt, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Flere nyheter: