Menu
Udir har endret sitt datasystem slik at elever må levere sine eksamensbesvarelser i riktig format for at anonymiteten skal være sikret. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Lærer: – Elever ikke garantert anonymitet ved eksamen

Utdanningsdirektoratet har endret datasystemet slik at elever må levere eksamen i riktig format for at anonymiteten skal være sikret. Skremmende, mener lærer.

Av NTB | 08.06.2023 10:29:47

Utdanning: – Det er ganske spesielt at anonymiteten ikke er sikret. Tidligere var det ikke mulig å finne ut hvem som hadde skrevet oppgavene. Det er det nå. At muligheten nå finnes der, er skremmende, sier en lærer og sensor ved en videregående skole i osloområdet til NTB.

Læreren ønsker ikke å navngis, men har jobbet som sensor i 13 år.

For eksamener gjelder et eget datasystem – PAS. Fram til i år skjedde sensureringen inne i systemet, og det var dermed ikke mulig å finne navnene på dem som hadde levert oppgavene, ifølge læreren.

Men fra i år blir oppgavene lastet ned på sensorenes PC-er. Dersom elevene ikke har levert oppgaven i pdf-format lagret på riktig måte, er det en smal sak for sensor å finne navnet til eleven i metadataene til dokumentet, forteller læreren. I sensorens bunker med eksamensbesvarelser har det dukket opp flere navn.

Andre har ikke lagret sin bevarelse i pdf på riktig måte. Også da ligger elevens navn i metadataene til dokumentet.

At eksamensstressede elever gjør feil, er ikke til å undres over, mener læreren.

– Problemet ligger i PAS. Dataprogrammet bør sikre anonymitet, men nå legges ansvaret over på skolene og elevene for ikke å gjøre feil, sier læreren.

– Vi er kjent med dette problemet. Bakgrunnen for at dette skjer, er at kandidatene ikke lagrer besvarelsen i riktig format i PAS, eller ikke har slettet metadata i dokumentet, sier seniorrådgiver Vibeke Norheim Holm til NTB.

Men saken er alvorlig, medgir hun.

– Saker som skal behandles anonymt, skal behandles anonymt. Sånn sett er det jo alvorlig. Men sensorer skal jo ikke sensurere elever fra egen skole, eller skoler der de har egne barn. Så de vil jo ikke være kjent med kandidatene. Sensorene vil håndtere dette profesjonelt. Dette vil ikke få konsekvenser for sensuren, bedyrer hun.

– Disse er også trykket opp og sendt ut til alle eksamenslokaler med påmeldte kandidater, sier avdelingsdirektør Frode Nyhamn i Udir til NTB, som også sier han ikke er kjent med denne konkrete saken.

Læreren mener dette ikke løser problemet.

– Det er jo litt som å si til elevene «bruk kondom» og forvente at absolutt alle gjør det, sier læreren.

– Av og til skriver kandidatene selv navnet sitt på besvarelse. Vi har en løsning for å gi tilbakemelding til skolene slik at de kan skjerpe sine rutiner. Men til syvende og sist kan vi aldri garantere at kandidatene ikke selv skriver navnet sitt inn i besvarelsen, sier Holm.

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som har ansvar for dataløsningene ved eksamen for elever i grunnskolen og videregående skoler. Tidligere denne våren har direktoratet vært ridd av flere dataproblemer rundt eksamen.

Selv om alle elevene skal ha fått beskjed om å levere oppgavene som pdf, er det likevel flere som har gjort feil og levert i word-format, noe som var fullt mulig, forteller læreren.

Vedkommende varslet de ansvarlige for sensorskoleringen, men fikk beskjed om bare å sensurere på vanlig måte. Til slutt valgte hen å varsle Statsforvalteren i Oslo og Viken om saken.

Udir sier at de har lagt ut en veiledning på sine nettsider om hvordan man sletter metadata.

Manglende anonymitet er uansett ikke et enestående problem i år, mener Norheim Holm.

(©NTB)

Flere nyheter: