Menu
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil nå endre barnehageloven, kort tid etter forrige lovendring som trådte i kraft 1. januar i år. Foto: Heiko Junge / NTB

Kunnskapsministeren endrer barnehageloven for menighetsbarnehager

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil gi unntak for kravet om at menighetsbarnehager må bli egne rettssubjekter og må opprette egne aksjeselskap.

Av NTB | 08.02.2023 14:25:33

Politikk: Kunnskapsministeren kommer dermed menighetsbarnehagene i møte. Nå må barnehageloven endres kort tid etter at Stortinget vedtok ny barnehagelov i fjor. Endringen trådte i kraft 1. januar.

– Jeg ser at overgangen til egne rettssubjekter blir vanskelig for disse barnehagene og vil foreslå et unntak fra kravet til eget rettssubjekt for barnehager eid av sokn i Den norske kirke, forteller Brenna til Vårt Land.

Statsråden sier loven vil bli endret raskest mulig.

– Dette vil kreve en høring og et lovforslag som må behandles av Stortinget, sier Brenna, men presiserer at hun ønsker en snarlig avklaring.

Fra 1. januar ble det ikke mulig å samle mange barnehager i ett stort selskap. Alle private barnehager måtte opprettes som egne rettssubjekter, for eksempel et aksjeselskap.

Men dagens lovgiving er klar: Et sokn i Den norske kirke kan ikke garantere for andre rettssubjekter, herunder en barnehage.

Derfor ønsker kunnskapsminister Brenna å gjøre endringer i barnehageloven, kun kort tid etter forrige lovendring.

(©NTB)

Flere nyheter: