Menu
Kunnskapsdepartementet har innført nye skriftlige rutiner. Her et bilde av kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) da hun møtte pressen i forbindelse med saken knyttet til habilitet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kunnskapsdepartementet har endret rutine rundt habilitetsoppfølging

I sommer har Kunnskapsdepartementet innført egne skriftlige rutiner rundt habilitetsvurderinger. Departementet har vært involvert i to habilitetssaker.

Av NTB | 01.09.2023 21:44:31

Politikk: – Fram til sommeren 2023 har Kunnskapsdepartementet ikke hatt egne skriftlige rutiner om oppfølging av habilitetsreglene overfor politisk ledelse, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i sin redegjørelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Men fra sommeren er det altså innført en ny skriftlig rutine, som blant annet ble benyttet ved statsråd Sandra Borchs tiltredelse, skriver hun.

I brevet er den nye rutinen beskrevet inngående. Politisk ledelse skal så raskt som mulig etter tiltredelse ha en samtale med departementsråden og én eller to ekspedisjonssjefer om habilitet, bindinger og mulige interessekonflikter. Dette skal gjentas jevnlig.

– I forbindelse med budsjettprosessen, saker om tilskudd og andre beslutninger som kan være til vesentlig fordel eller ulempe for virksomheter eller enkeltpersoner, skal rutinen bidra til å avdekke om det finnes habilitetsproblematikk overfor tilskuddsmottakere, inkludert viktige samarbeidspartnere og underleverandører som departementet er kjent med. I saker som gjelder forslag til oppnevning til styrer, råd, utvalg o.l. skal rutinen sikre oppmerksomhet om og korrekt behandling av habilitetsspørsmål, heter det.

Tonje Brennas departement Kunnskapsdepartementet har vært involvert i to habilitetssaker denne sommeren: Brennas egen og tidligere minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moes (Sp) sak.

Ola Borten Moe innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Borten Moe måtte gå av, og Økokrim har åpnet etterforskning av aksjekjøpene. Sandra Borch (Sp) har overtatt som forsknings- og høyere utdanningsminister etter sin partikollega.

Relevant informasjon fra samtalene skal deles med aktuelle avdelinger i departementet. Ved behov utarbeides det rutiner for saksbehandling og gjøres juridiske vurderinger enten av departementet eller av lovavdelingen i Justisdepartementet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet. Brenna har ikke gått av som statsråd som følge av saken.

(©NTB)

Flere nyheter: