Menu
Kullkraft er en viktig energikilde mange steder i verden, som her i Mpumalanga i Sør-Afrika. En gjennomgang som Reuters har gjort, viser at kull fra annekterte områder i Ukraina er blitt eksportert via Tyrkia. Foto: Themba Hadebe / AP / NTB

Kull fra annekterte deler av Ukraina eksportert til Nato-medlemmet Tyrkia

Over 160.000 tonn kull fra de russisk-annekterte områdene Donetsk og Luhansk er i år blitt eksportert til Nato-landet Tyrkia, viser russiske tolldata.

Av NTB | 21.09.2023 06:02:39

Krig og konflikter: I tidsrommet fra februar til juli i år ble det eksportert 160.400 tonn kull til Tyrkia fra de annekterte regionene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina Det fremkommer av russiske tolldata som nyhetsbyrået Reuters har gjennomgått.

Tre produsenter som er oppført på tollistene, bekrefter selv å ha eksportert kull til Tyrkia i denne perioden. Kullet har en verdi på minst 14,3 millioner dollar, om lag 155 millioner kroner.

I motsetning til USA og EU har ikke Tyrkia innført begrensninger på handel med Russland eller deler av Ukraina som er under russisk kontroll. Samtidig har Tyrkia, et Nato-medlem som støtter Kyivs forsøk på å slå tilbake mot russiske styrker, gjentatte ganger siden Russland gikk inn i Ukraina i februar 2022 uttalt at landet anerkjenner Ukrainas territorielle integritet.

Tyrkia har spilt en nøkkelrolle sammen med FN i meklingen som førte fram til den nå kollapsede avtalen om eksport av ukrainsk korn via Svartehavet.

Verken Tyrkias handelsdepartement eller tolldirektorat har svart på Reuters’ henvendelser om kommentarer til saken.

I denne perioden var Tyrkia det desidert største eksportmålet for kull fra de annekterte regionene. 95 prosent av forsendelsene gikk til Tyrkia, viser tallene.

Tyrkia importerer og bruker mye kull. I første halvår i år produserte landet 31,5 megawattimer med elektrisitet basert på importert kull, en oppgang på 25 prosent fra samme periode i 2022, ifølge offisielle data fra Ankara.

Selgerne av kullet i Reuters’ gjennomgang er registrert i Russland og i annekterte ukrainske områder, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax’ database over russiske selskaper, Spark.

Kjøperne av kullet i perioden var registrert i Hongkong, De forente arabiske emirater og oversjøiske områder, blant dem Belize og De britiske jomfruøyene. Ingen tyrkiske selskaper var oppført på listene.

Reuters har ikke klart å spore opp kontaktopplysninger på kjøperne eller slå fast hvem de endelige mottakerne var.

Reuters har ikke klart å finne opplysninger i de russiske tolldataene om forsendelser av kull produsert i Donetsk til Tyrkia eller andre land i 2022.

Verken den ukrainske regjeringen eller de russisk-innsatte myndighetene i Donetsk og Luhansk har svart på byråets henvendelser om å kommentere kulleksporten. Det har heller ikke det russiske energidepartementet gjort.

Russlands føderale tollmyndighet svarer på sin side at etaten har suspendert publisering av utenlandsk handelsstatistikk siden februar 2022.

Kommersielle handelstall gir riktig nok ikke et fullstendig bilde av hvordan kullet har blitt eksportert, men tallene viser at noe av kullet ble sendt via den russiske havnebyen Rostov, og noe via svartehavsbyen Novorossijsk – to byer som begge har jernbaneforbindelser til Donetsk og Luhansk.

Reuters har ikke kunnet slå fast om hvorvidt noe eller alt kullet ble videreeksportert fra Tyrkia.

Tyrkia har ikke de samme restriksjonene. USA har innført sanksjoner mot selskaper, blant dem noen fra Tyrkia, som USA mener støtter Moskva i krigen mot Ukraina.

– Vi er klar over meldinger om handel av denne typen, men vi kan ikke kommentere spesifikke funn, sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet på spørsmål om kullforsendelser til Tyrkia.

– Vi motsetter oss ethvert forsøk fra Russland på å tjene på tyveri av Ukrainas naturressurser. Ukrainas naturressurser tilhører det ukrainske folket, sier talspersonen videre.

EU-kommisjonen vil ikke kommentere saken.

I april i år meldte Reuters at et kinesisk selskap hadde kjøpt kobber fra et anlegg i en russisk-annektert ukrainsk region.

Det var i september 2022 at Russland kunngjorde annektering av hele Donetsk og hele Luhansk, selv om landet kun har kontroll over noe av området i de to regionene og det fortsatt pågår kamper der.

Ukraina, dets vestlige allierte og det store flertallet av FN-medlemslandene, blant dem Tyrkia, har fordømt den erklærte annekteringen og stemplet den som ulovlig.

Vostokugol, som er basert i Luhansk og eid av de russisk-innsatte myndighetene, er blant de største kullgruveselskapene i de to annekterte regionene. Dette selskapet står alene for 100.000 tonn av kullet som ble eksportert til Tyrkia i perioden mellom februar og juli, viser de russiske tolldataene.

Adzhmal Zalmai, en høytstående tjenestemann i Florance LLC, et handelsselskap registrert i Moskva og som er oppført som den eneste selgeren for Vostokugol, la på røret da Reuters spurte ham om forsendelser til Tyrkia. Vostokugol har ikke svart på henvendelser om kommentarer.

Anton Nadejev, direktør i det private gruveselskapet Nedra-06 som driver i Antratsyt, en liten by nær byen Luhansk og under russiskstøttet kontroll siden 2014, bekrefter forsendelser til Tyrkia.

Men Nadejev avviser å oppgi ytterligere detaljer om transaksjoner eller opplysninger om hvem kjøperne er.

– Dette er allerede handelshemmeligheten vår. Jeg er ikke klar til å uttale meg om det, sier Nadejev.

Tollopplysningene fra det russiske registrert viser at Nedra-06 sto for to forsendelser av kull til Tyrkia, en samlet mengde på 1600 tonn, i mai og juni. Kjøperne var det Belize-baserte selskapet Brig Management LTD og Green Rabbit LTD i Hongkong.

Tollopplysninger viser at de to selskapene var de største kjøperne av kull fra annektert ukrainsk territorium i perioden som Reuters har gjennomgått.

Fra februar til juli sendte Brig Management 49.000 tonn kull utvunnet fra annekterte områder i Ukraina til Tyrkia til en samlet verdi på 4,8 millioner dollar, rundt 52 millioner kroner.

I samme periode sendte Green Rabbit 11.800 tonn kull til en verdi av 1,1 millioner dollar, nær 12 millioner kroner.

Reuters har oppsøkt adressen som Green Rabbit i Hongkong har oppgitt – en næringsbygning der det er flere selskaper – uten noen synlig tilstedeværelse av Green Rabbit på eiendommen.

En kullprodusent i russiskkontrollerte Donetsk, forretningsmannen Denis Karasjtsjuk i gruvebyen Jasynuvata, bekrefter at noe av hans selskaps produksjon var blitt sendt til Tyrkia.

Han sier at han ikke sto for forsendelsen selv. Kullet ble kjøpt i russiske havner av Brig Management og Green Rabbit, som så fraktet kullet til Tyrkia, ifølge opplysningene.

– Kull blir kjøpt i havnebyen Novorossijsk, sier Karasjtsjuk.

Novorossijsk ligger i Krasnodar på den russiske svartehavskysten og er et viktig russisk knutepunkt for transport av olje og andre varer.

– Og det som skjer etter det, er det vi kan kalle kjøpernes egne saker, sier Karasjtsjuk.

Kull fra minst ti produsenter ble eksportert til Tyrkia i det oppgitte tidsrommet, viser en gjennomgang som Reuters har gjort av russiske handelsdata.

I november i fjor sa daværende leder for den såkalte Folkerepublikken Donetsk, Vitalij Khotsenko, at regionen allerede eksporterte kull til Tyrkia, og at kullet gikk videre derfra til markeder i Midtøsten og Afrika.

Amerikanske sanksjoner som ble innført 21. februar, tre dager før Russland invaderte Ukraina, forbyr amerikansk import fra eller eksport til de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. To dager senere kunngjorde EU også tiltak, blant annet importforbud på varer fra de to regionene.

Reuters har prøvd å kontakte de ti gruveselskapene og tilknyttede selskapene som har eksportert kull fra de to annekterte regionene. Byrået har fått kontakt med fire av selskapene. De øvrige seks har ikke svart på henvendelser om kommentarer til saken.

Reuters har ikke klart å finne kontaktinformasjon for Brig Management. Nyhetsbyrået har fått avvist en anmodning om å få opplysninger fra et selskapsregister i Belize, med begrunnelse om at kun registrerte agenter med lisens eller eierne av selskapet selv kan be om innsyn.

(©NTB)