Menu
Fotografi fra 1959 da atomreaktoren i Halden skulle innvies. Nå som denne og reaktoren på Kjeller skal avvikles er det behov for tilfredsstillende lagring av avfallet. Foto: Knoblauch / NTB

Kritisk kapasitetsmangel for lagring av radioaktivt avfall i Norge

Fram mot 2100 må Norge utvide kapasiteten for å håndtere en økende mengde radioaktivt avfall. For noen områder er situasjonen kritisk, slår en ny rapport fast.

Av NTB | 05.06.2024 14:23:03

Natur og miljø: I en rapport som Menon Economics har utarbeidet for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) slås det fast at Norge vil ha behov for å avhende 14.300 tonn med menneskeskapt radioaktivt avfall. Videre vil det være 15,7 millioner tonn avfall med naturlig forekomst av radioaktive stoffer fram mot 2100.

– Det er flere ledd i håndteringen av radioaktivt avfall som vil ha kapasitetsutfordringer i fremtiden, og for enkelte områder er situasjonen kritisk allerede i dag, skriver DSA i en pressemelding onsdag.

– Dagens kapasitet er ikke dimensjonert for framtidens lagrings- og deponibehov, står det i rapportens sammendrag.

Det er særlig oppryddingen etter atomvirksomheten i Halden og på Kjeller som genererer særlig mye avfall. En økning ser man innenfor bruken av radiofarmaka til bruk innen medisin i årene framover.

– Økningen i bruk av radiofarmaka som diagnose- og behandlingsmetode er drevet av en økende, aldrende befolkning i Norge hvor tilfeller av eksempelvis kreft vil øke

Nye lager – og deponiløsninger må på plass og nye anlegg for mottak og behandling av slikt avfall må planlegges og bygges. Menon Economics har også vurdert mulighetene for å redusere mengden radioaktivt avfall som blir produsert

(©NTB)

Flere nyheter: