Menu
Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at regjeringen går inn for elektrifisering av produksjonsanlegget på Melkøya. Foto: Heiko Junge / NTB

Kritikerne raser mot regjeringen etter Melkøya-vedtaket: – Et tillitsbrudd

At regjeringen går inn for elektrifisering av Melkøya, har blitt møtt med heftig kritikk. Senterungdommen krever at Sp revurderer regjeringssamarbeidet.

Av NTB | 08.08.2023 16:14:23

Økonomi og næringsliv: – Dette er dyr symbolpolitikk, og elektrifiseringen vil tappe hele Nord-Norge for kraft, sier Senterungdommens leder Andrine Hanssen-Seppola til NTB.

Hun mener regjeringens ja til elektrifisering av Melkøya innebærer et brudd på Hurdalsplattformen og omtaler det som et tillitsbrudd fra Senterpartiet.

Nå krever Senterungdommen at landsstyret i Sp kalles inn for å vurdere det videre regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet (Ap).

– Det fremstår som enda tydeligere at Ap har pushet dette gjennom. Elektrifisering av Melkøya er ikke senterpartipolitikk og heller ikke et klimatiltak, sier Hanssen-Seppola til TV 2.

For å skaffe nok strøm til gassanlegget planlegger nemlig regjeringen å bygge en 420 kilovolts kraftlinje fra Skaidi til Hyttevatn. Problemet er at Equinor planlegger at denne kraftlinjen bygges rett gjennom et beiteområde for rein.

Avgjørelsen får Sametinget til å rase. De har tidligere ytret bekymring for konsekvensene elektrifiseringen vil få for reindrift og beitearealer, samt samisk kulturutøvelse.

De reagerer også kraftig på at de verken har blitt konsultert eller informert om saken.

– En slik beslutning viser at regjeringen setter til side alle løfter om hensyn til samiske rettighetshavere. Løftet om styrket dialog med Sametinget virker også å være tomme ord, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding.

– Vi har ikke uendelig med natur. Vi er bekymret for at dette skjer uten en skikkelig plan for natur og samiske rettigheter, sier stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) til NTB.

– Det er provoserende at regjeringen lanserer det som et klimatiltak. Dette er et tiltak for å forlenge olje- og gassutvinning med 20 år, sier hun.

Også Venstre, Rødt og KrF motsetter seg elektrifiseringen av Melkøya.

E24 skriver regjeringen har lovet de vil komme med nye tiltak for å avbøte arealkonfliktene med reindriften i løpet av høsten. Hva dette vil gå ut på, er imidlertid ikke kjent.

Overfor NTB lover olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) et godt samarbeid med samiske interesser i utbyggingen.

– Vi ønsker ikke noen ny konflikt, understreker han.

– Vi er helt klare på at reindriften holdes i hevd og generasjonsperspektivet holdes intakt, sier statsråden.

Kritikere har lenge reist bekymring for at dette vil tappe Nord-Norges kraftoverskudd og presse opp strømprisene.

Da Equinor søkte om å avvikle gasskraftverket og erstatte det med elektrisk kraft fra strømnettet, sa de at det ville legge beslag på 410 megawatt, tilsvarende 3,6 terawattimer (TWh) strøm i året.

Fremskrittspartiet (Frp) omtaler vedtaket om Melkøya som «en nedbygging av Nord-Norge» og lover å utfordre regjeringen i Stortinget.

– Senterpartiets regjeringspolitikere i Oslo må ha mistet fullstendig kontakten med virkeligheten ute i distriktene, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

– Konsekvensene vil bli enorme for hele regionen med høye strømpriser og massiv utbygging av vindkraft mot lokaldemokratiets vilje.

– Å legge til rette for industri og arbeidsplasser, samt en storsatsing på utbygging av nett og kraft, er å bygge landet for fremtiden, sier Støre.

NHO omtaler også regjeringens avgjørelse som gode nyheter og sier det vil gjøre det mulig å bygge ut mer fornybar kraft slik at Norge unngår strømmangel.

Det mener Olje- og energidepartementet er også realistisk, og de peker blant annet på at det er gitt, søkt eller meldt om nye vindkraftprosjekter på land i Finnmark.

Høyre støtter også avgjørelsen om å knytte Melkøya til landstrøm, men mener imidlertid at regjeringen må bevise at de faktisk vil øke kraftproduksjonen.

– Bevisbyrden ligger nå hos regjeringen. Høyre forutsetter at det blir fortgang i konsesjonsbehandlingen av ny kraftproduksjon på land, og at regjeringen raskt avklarer rammevilkårene for kommersielle aktører som ønsker å utvikle havvind i Finnmark, sier Nikolai Astrup (H).

Senterpartiet har tidligere sagt nei til elektrifisering av Melkøya med strøm fra dagens nett. Finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum har derfor lovet at produksjonsanlegget skal ha minst like mye ny kraftproduksjon som anlegget krever innen 2030. Men også dette har sin pris.

Sametinget får støtte fra MDG, som sier de frykter elektrifiseringen av Melkøya kan bli et nytt Fosen.

Elektrifisering av Melkøya vil også si at gasskraftverket på anlegget blir nedlagt, og at man heller driver med kraft fra det vanlige strømnettet.

Det mener imidlertid ikke statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han tror tvert imot at elektrifiseringen vil få positive ringvirkninger for Nord-Norge – at det styrker næringslivet og fører til at ungdom blir boende og flytter til Finnmark.

Statkraft skal også se på muligheten for effektoppgradering av Alta kraftverk, samtidig som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har identifisert flere områder i Barentshavet som er aktuelle for havvind i framtiden.

Flere nyheter: