Menu
Det er gjort nye DNA-funn på teipbiter som satt på dynamittgubben som var festet til Anne Orderud Pausts bil under attentatforsøket i 1998. Foto: Lise Åserud / NTB

Kristin Kirkemos DNA funnet på teipbiter fra Orderud-attentatforsøk

Kristin Kirkemos DNA er funnet på teipbiter brukt til å feste dynamitt under bilen til Anne Orderud Paust i 1998.

Av NTB | 19.09.2023 17:12:21

Kriminalitet og rettsvesen: – Gjenopptakelseskommisjonen har gjennomført en omfattende gjennomgang av beslag i saken, og fått gjennomført nye DNA-undersøkelser av dette materialet. Resultatene er nå kommet, og det viser seg at Kristin Kirkemos DNA er funnet på noen teipbiter som var brukt til å feste en dynamittgubbe under bilen på Anne Orderud Paust, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Statsadvokaten mener DNA-funnet styrker påtalemyndighetens teori om at Kristin Kirkemo var med og utførte attentatforsøket på Anne Orderud Paust.

Kirkemo var tiltalt for forholdene og ble først dømt for dette i tingretten – men frikjent i lagmannsretten.

Avisen har vært i kontakt med Kristin Kirkemos advokat Vegard Aaløkken. Han har ingen kommentar til undersøkelsene. Til NTB sier advokaten at han foreløpig ikke har mulighet til å svare på spørsmål, og hevnviser til svarene han har gitt VG.

Til avisa påpeker han at Kirkemo er ferdig med saken, og at hun ønsker å legge det hele bak seg.

– Dette må føre til gjenåpning for Per og Veronica Orderud. Jeg har vært i kontakt med Per Orderuds advokat Arvid Sjødin, som også mener dette er en klar gjenopptakelsesgrunn, sier Sandberg til NTB.

Ifølge privatetterforskeren var alt overveiende bevis som ble brukt mot de to under rettssaken forklaringene til Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød.

– Det som er problematisk, er at vi sitter med 16.600 sider med dokumenter og kan foreløpig ikke ha registrert å ha fått disse dokumentene fra Gjenopptakelseskommisjonen, sier Sandberg.

Siden 2018 har Gjenopptakelseskommisjonen gjennomført ulike undersøkelser og tatt flere avhør i arbeidet med begjæringen fra Per og Veronica Orderud.

I den forbindelse har kommisjonen ønsket å avhøre Kristin Kirkemo, men fått avslag.

Statsadvokat Henriksbø sier også at det nye DNA-funnet i attentatsaken er i tråd med tiltalen som ble tatt ut mot Kirkemo, Per og Veronica Orderud, og Lars Grønnerød i forbindelse med trippeldrapet. Han sier også at det styrker grunnlaget for domfellelse.

Gjenopptagelseskommisjonens leder Kamilla Silseth ønsker ikke å kommentere de nyeste opplysningene. I juni sa hun til NTB at de jobber med saken, men at avgjørelsen til kommisjonen ligger et stykke fram i tid.

Attentatforsøket fant sted i underkant av ett år før trippeldrapet på Orderud gård. Her ble Kirkemo til slutt dømt til 16 års fengsel for medvirkning.

Privatetterforsker Tore Sandberg er krystallklar på at de nye DNA-funnene som er gjort etter attentatforsøket i 1998, må føre til gjenåpning av Orderud-saken.

Per og Veronica Orderud har en rekke ganger begjært trippeldrapssaken gjenopptatt.

Flere nyheter: