Menu
Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kristian Valen tilkjent erstatning fra staten

Kristian Valen er tilkjent 16.850 kroner i erstatning fra Staten. Bakgrunnen er et krav om erstatning for kostnader til privat forsvarer. Kravet var 200 timer, men Valen fikk kun godkjent 15 timer.

Av tomas | 13.09.2023 11:11:48

Kriminalitet og rettsvesen: Komiker og musiker Kristian Valen ble i går tilkjent over 16.000 kroner i erstatning for saksomkostninger fra det offentlige.

Tidligere i år framsatte Valens forsvarer krav om erstatning for Valens kostnader til privat engasjert forsvarer, med bakgrunn i at Valen ble frifunnet for vesentlige deler av tiltalen i rettsaken i januar.

I rettsaken ble Valen dømt til 120 dagers betinget fengsel for ulovlig våpenbesittelse, men ble frikjent for flere andre punkter han var tiltalt for, melder TV2.

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett mente retten at man ikke kan fastslå at Valen forsettlig pådro seg mistanke, og erstatningskravet for punktene Valen ble frifunnet på var oppfylt.

Valens forsvarer Bernt Heiberg krevde erstatning for minst 200 timer.

Retten kom fram til at Valen skal få erstatning for arbeidet med disse punktene og men får kun dekket 15 timer, noe som utgjør 16.850 kroner.

Flere nyheter: