Menu
Aktor Andreas Meeg-Bentzen før rettssaken mot komiker og artist Kristian Valen startet i Oslo tingrett mandag. Det er satt av fem dager til saken. Valen er tiltalt for ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse. Foto: Lise Åserud / NTB

Valen nekter straffskyld for våpen- og narkotikalovbrudd

Komiker Kristian Valen nektet straffskyld for lovbruddene han er tiltalt for da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett mandag.

Av NTB | 09.01.2023 09:15:43

Kriminalitet og rettsvesen: 48-åringen er tiltalt for grov overtredelse av våpenlovens forbud mot å eie eller ha våpen uten tillatelse etter at politiet i februar i 2020 fant en rekke våpen og våpendeler under en ransaking hjemme hos Valen på Aker Brygge i Oslo.

Da tingrettsdommer Yngvild Thue satte retten i Oslo tinghus mandag morgen, sto komikeren oppreist mens politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen leste opp den omfattende tiltalen. På punkt etter punkt svarte Valen nei til påtalemyndighetens oppramsing over påståtte lovbrudd.

Mens Valen mener våpnene politiet fant hos ham er å anse som plomberte og ubrukelige, mener påtalemyndigheten de ikke var gjort såkalt varig ubrukbare.

– Spørsmålet er om tiltalte forsettlig eller grovt uaktsomt har gjort seg skyldig etter tiltalen, sa aktor videre.

Politiet mener spørsmålene retten skal ta stilling til, er om våpnene enkelt kan gjøres funksjonsdyktige og dermed ha et dødelig skadepotensial.

– Dette er snakk om våpen som ikke er i stand til å avfyre kuler. Det er rekvisitter til Valens produksjonsselskap som han har brukt i diverse sketsjer, videosnutter og sceneforestillinger opp gjennom årene, sa Heiberg.

Kristian Valen er også tiltalt for å ha hatt to batonger, samt en skuddsikker vest merket med «POLITI» og riksvåpenet. I tillegg er han tiltalt for oppbevaring av til sammen nærmere 850 narkotiske piller med virkestoffene diazepam og klonazepam.

Politiadvokaten sa i retten at det under etterforskningen har vært gjort gjentatte forsøk på å få tiltalte til å løse helsepersonell fra taushetsplikten for å få vite om Valen hadde resept på medisinene, men det har komikeren ikke vært villig til å gjøre.

Valen har heller ikke vært villig til å la seg avhøre mens politiet har etterforsket sakene mot ham.

Det er satt av fem dager til saken i Oslo tingrett.

– For at et våpen ikke skal være et skytevåpen, skal det være gjort varig ubrukbart, og det er noe av uenigheten i denne saken. Påtalemyndigheten mener at flere av våpnene og delene er ikke gjort varig ubrukbare, sa politiadvokaten.

Advokat Bernt Heiberg, som er Valens forsvarer, sa i helgen til NTB at det er snakk om plomberte skytevåpen som politiet mener er plombert feil.

– Dette er medisiner som er skrevet ut av leger mot sykdom, sa Heiberg.

Flere nyheter: