Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Krevende marked for Hydro Karmøy

Fredag presenterte Hydro Karmøy et underskudd for metallverket på 4 millioner kroner i fjerde kvartal, mens valseverket leverte et overskudd på 13 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 07.02.2020 13:39:03

Næringsliv: Lave metallpriser og krevende produktmarked i Europa preger resultatet for Hydro på Karmøy.

Hydro Karmøy består av et metallverk som produserer primæraluminium og støperiprodukter for bruk i kabler, bygninger og biler, og et valseverk som fremstiller plater og bånd i aluminium rettet mot større sluttbrukere, utvalgte nisjeprodukter og grossister.

– Gjennom 2019 har vi hatt som mål å redusere verkets driftskostnader med i overkant av fem prosent. Dette målet nådde vi, og verket har gjennom dette styrket sin konkurranseposisjon.

– Det er gjort betydelige investeringer i verkets anlegg for returhåndtering av brukte anoder. Det er også investert i avansert produksjonsutstyr for å sikre nye og krevende kundegrupper innen pressbolt, som er vårt hovedprodukt, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.

På valseverket kan fabrikksjef Pål Tage Endresen se tilbake på et år med flere rekorder.

– Vi satte ny produksjonsrekord med over 10 000 tonn råkveil produsert i oktober 2019. Også på slittet materiale oppnådde vi produksjonsrekord med over 20 000 tonn – vi merker økt etterspørsel etter disse produktene fra elbilindustrien.

– Her vil jeg gi honnør til alle ansatte. Disse rekordene er en lagseier, sier Endresen.

Driftsresultatet for valseverket endte på 68,3 millioner, mot 35 millioner i 2018.

For metallverket endte driftsresultatet med et underskudd på 295 millioner, mot et overskudd på 45 millioner i 2018.

– Resultatet for metallverket gjenspeiler et svært krevende aluminiumsmarked i 2019 hvor spesielt bilindustrien som er et viktig kundesegment for oss, har hatt en negativ utvikling.

– Året har også vært preget av høye råvarepriser som skyldes et strammere marked i forbindelse med de produksjonsrestriksjoner Hydro ble pålagt i Brasil. Disse restriksjonene er nå løftet og både leveranse situasjonen og pris er normalisert, sier Guddal.

Grønnere aluminium

2019 var første hele året med Karmøy Teknologi Pilot i full drift. Driften er god og verifiseringen av verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium er godt i gang.

– Vi er stolte over å være det verket i verden som produserer med lavest energiforbruk og vi styrker
vår konkurranseposisjon ved å produsere et mer bærekraftig metall, sier Guddal.
Valseverket jobber stadig med planer og tiltak for å øke lønnsomheten og nå mål innenfor

forsynings og automatiseringsprosesser. Metallverket ble i fjerde kvartal re-sertifisert i automotive-standarden IATF 16949. Dette er en viktig forutsetning for å være en leverandør til bilindustrien.

God sikkerhet og lavt sykefravær

Både metallverk og valseverk legger bak seg et godt kvartal når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Det er ingen registrerte fraværsskader og lavt sykefravær. Det er gjennomført en omfattende HMS-samling med alle kontraktører.

– Vi samlet om lag 60 personer fra mer enn 30 bedrifter som jevnlig jobber her på Hydro Karmøy.

– Fokuset var på kvalitet og krav fra våre kunder samt forebygging av høyrisikohendelser på sikkerhetssiden, forklarer Guddal.

Nyopprettet arbeidslivsråd

Hydro Karmøy metallverk er drivkraften bak et nyopprettet arbeidslivsråd for industrifag på Haugalandet.

Rådet består av større industrivirksomheter på Haugalandet og det offentlige som Rogaland fylkeskommune, NAV marked, NHO Rogaland, Opptek, Haugaland Vekst, og videregående skoler for industrifag.

LO Nord-Rogaland og Høgskolen på Vestlandet er også invitert med.

– Et viktig fokus for oss i rådet er å arbeide med unges utdanningsvalg. Haugalandet vil framover oppleve at årsklasser som vi tiltrekker lærlinger fra blir mindre. Det gjør at vi må ha trykk på samarbeidet og få fram utviklingsmuligheter i industrien, sier Guddal.

KILDE: Hydro Karmøy

Flere nyheter: