Menu
Statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering får skarp kritikk for klimapolitikken, som ifølge et uavhengig ekspertråd vil øke utslippene av klimagasser i Sverige. Foto: AP / NTB

Krass klimakritikk av Sveriges regjering

Den svenske regjeringens klimapolitikk vil gi økte utslipp av klimagasser, slår landets uavhengige klimapolitiske råd fast.

Av NTB | 29.03.2023 14:34:01

Vær: – Politikken som den nye regjeringen hittil har presentert, kommer til å føre til økte utslipp de nærmeste årene. Sverige sakker akterut, samtidig med at EU styrker sin klimapolitikk, konkluderer rådet.

Klimatpolitiska rådet etterlyser en handlingsplan for å nå klimamålet for 2030 og for å oppnå nullutslipp innen 2045.

– Det ville ha vært bemerkelsesverdig og alvorlig dersom endringer i Sveriges nasjonale politikk skulle få utslippene av klimagasser i landet vårt til å øke, sier rådets leder Cecilia Hermansson.

– Å skyve utslippsreduksjon til framtida får betydelige klimamessige, økonomiske, økologiske og sosiale konsekvenser. Nå trengs det en kraftfull klimapolitikk, sier hun.

– Det er veldig uheldig. Denne regjeringen har en tøff jobb foran seg med å komme med politikk som sikrer at vi ikke øker utslippene, sier hun.

Pourmokhtari mener situasjonen i verden må ta sin del av skylden for at Sveriges utslipp ikke går ned.

– Finanskrise og pandemi har påvirket utslippene, og det er denne situasjonen vi står overfor nå også, sier hun.

De øvrige fem handler om rapportens fordypningstema: Å ta vare på klimaomstillingenes momentum og synergier med andre samfunnsmål, samt å håndtere de mål- og interessekonflikter som måtte oppstå.

Det klimapolitiske rådet har tidligere løftet fram fire nøkkelområder for omstilling: Mer effektiv energi- og ressursbruk, fossilfri elektrifisering, biomasse fra skog- og jordbruk, samt fangst og lagring av CO2.

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari medgir at det er uheldig at klimautslippene øker.

Det klimapolitiske rådet legger fram ti anbefalinger til regjeringen. Fem av dem handler om innhold, gjennomføring og oppfølging av den klimapolitiske handlingsplanen.

(©NTB)

Flere nyheter: