Menu
Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kraftutbygging møter skepsis i Sandeid

Kraftutbyggingsinitiativet til Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) om å demme opp tre vann møter skepsis i Sandeid, spesielt blant fiskerne i Rødneelva.

Av Egil M Solberg | 24.06.2024 11:18:11

Strømkrise: SKL ser på muligheten for økt kraftproduksjon fra eksisterende kraftverk, men planene møter bekymring blant lokalbefolkningen, skriver Grannar.

Diskusjonen om å demme opp Forevatnet, Lysevatnet og Ongelsvatnet er fortsatt på et tidlig stadium, med grunneiere som involveres tidlig i prosessen.

Det er en lang vei å gå før eventuelle endringer kan skje, med befaring og høringer som en del av prosessen, skriver avisa.

Flere nyheter: