Menu
FOTO: ATAK / Kolumbus

Kraftig vekst i busstransport

I 2022 ble det registrert 626 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 33 prosent fra 2021.

Av Egil M Solberg | 18.05.2023 17:02:30

Kollektivtrafikk: 62 prosent av kollektivreisene foregikk med buss, 26 prosent med sporvei og forstadsbane, 11 prosent med jernbane og 2 prosent med båt. Antall reiser i 2022 var 13 prosent lavere enn i 2019.

Tall fra statistikken Kollektivtransport viser at det i 2022 var 155 millioner flere passasjerer enn i 2021, men fortsatt 92 millioner færre passasjerer enn i 2019.

Den relative veksten fra 2021 til 2022 var størst for sporvei og forstadsbane samt jernbane, men det er likevel disse transportformene som har hatt størst relativ nedgang fra 2019 til 2022.

dette melder SSB.

Flere nyheter: