Menu

Kraftig økning i strømprisen

Tirsdag spretter strømprisen opp igjen og vi får de høyeste strømprisene siden sist uke.

Av Egil M Solberg | 05.12.2022 17:02:47

Strømkrise-kommentar: Minsteprisen natt til tirsdag blir på 267 øre per kWh, store deler av dagen vil prisen ligge helt oppe i 447 øre tirsdag. Dette drar snittprisen helt opp i 336 øre per kWh.

I tillegg kommer nettleie, avgifter og strømselskapene påslag.

Temperaturene er ventet å synke videre de neste dagene og dermed øker strømprisene ytterligere. Det er i tillegg minimalt med vind og således lite med strøm å hente fra vindkraft.

Da er det vannkraft fra Norge og strøm fra gasskraftverk, kullkraft, dieselaggregater og atomkraft som blir bærende de neste dagene for Norge og Europa.

Etter at vi her i landet fikk økt kapasitet med utenlandskablene har strømprisene gått dramatisk opp. Nå er det markedetskreftene i Europa og ikke det norske folk som bestemmer strømprisene.

Dette har flertallet av politikerne på Stortinget lagt opp til, selv om flere i ettertid har utrykt at ville stemt mot denne Europeiske eksponeringen av strømpriser, dersom de den gang hadde forstått hvilke dramatiske konsekvenser vedtaket ville få for det norske folk og norsk næringsliv.

Fremskrittspartiet har både støttet bygging av kraftkabler til England og Tyskland og støttet innmelding i EUs energibyrå Acer i sin tid. Allerede for et år siden gikk partiet ut og opplyste at de angrer på avgjørelsen.

– Vi har vært med å gjøre feil. Vi skulle ikke ha bygd de kablene. Og vi skulle ikke meldt oss inn i Acer. Det er gode grunner til at vi ikke bør melde oss inn i EU, og da bør vi heller ikke gjøre det via bakdøra, sa Frps energipolitiske talsperson Frank Sve til Klassekampen den gang.

Regjeringspartiene har ikke ønsket å gå tilbake på vedtakene og får støtte fra Høyre på dette.

Solidaritet med et Europa i energikrise, har vært hovedårsaken til at regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke vil begrense eksporten av norsk vannkraft og sikre landet vesentlig lavere strømpriser.

Norsk gassproduksjon er for øyeblikket på et høyt nivå historisk sett. Anslaget for salgsgass fra norsk sokkel i år er 122 milliarder standard kubikkmeter (Sm3). Dette er om lag 8 prosent eller 100 TWh, høyere enn i fjor.

Til sammenligning eksporterte vi 10,6 TWh strøm fra Sør-Norge første halvår, mens det ble importert 6,1 TWh. Netto ekspert var dermed bare 4,1 TWh første halvår.

Krafteksporten fra Norge med strøm er således bagatellmessig i forhold til gass. Vedtaket om ikke å redusere denne eksporten for å redusere strømprisene i Norge, frastår dermed mer som en symbolsk handling – noe det norske folk må betale dyrt for.

Flere nyheter: