Menu

Kraftig økning i strømprisen på formiddagen

Onsdag formiddag når strømprisen 2 kroner og 23 øre per kilowattime med nettleie og avgifter. Fire timer senere går prisen ned i 1 krone og 41 øre.

Av Egil M Solberg | 14.03.2023 19:47:00

Strømkrise: Den prisen du betaler for strømmen din forandrer seg hele tiden og bestemmes på en strømbørs i utlandet.

Det er nemlig opprettet en egen børs for omsetning av strøm, kalt Nord Pool. Den eies av kraftselskap i flere Nordeuropeiske land, blant annet Statkraft i Norge.

Her selges strøm fra kraftselskapene til strømleverandører. Strømleverandøren selger den så videre til deg.

Hvis du har en spotprisavtale, vil denne svinge i takt med den børsnoterte prisen. På din strømregning vil du i tillegg betale påslag fra leverandøren og offentlige avgifter.

Snittprisen på strøm onsdag vil ligge på 1 krone og 60 øre per kWh med typisk nettleie og avgifter. Tilsvarende pris tirsdag var 1 krone og 35 øre per kWh.

Flere nyheter: