Menu
Mange har gått til innkjøp av jodtabletter de siste årene. Foto: Torstein Bøe / NTB

Kraftig økning i innkjøp av jodtabletter

34 prosent av befolkningen har kjøpt jodtabletter i 2023. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2020.

Av NTB | 21.09.2023 09:52:55

Ulykker og naturkatastrofer: Det viser tall fra Nasjonalt strålevernbarometer, en befolkningsundersøkelse bestilt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

– Det er positivt at stadig flere har kjøpt jodtabletter. Vi anbefaler å ha jodtabletter hjemme, dersom du er under 40, har barn, er gravid eller ammende. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved en atomulykke, men de skal bare tas hvis myndighetene anbefaler det, sier beredskapsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

34 prosent i undersøkelsen svarte at de eller noen i husstanden har kjøpt jodtabletter. I 2020 var andelen 14 prosent. Det er personer i aldersgruppen 30–44 år som i størst grad har kjøpt jodtabletter.

DSA tror at krigen i Ukraina har bidratt til utviklingen. De understreker at det likevel ikke vil bli aktuelt å anbefale jodtabletter i Norge dersom det skjer en atomhendelse i Ukraina. Grunnen er at Ukraina ligger langt unna, og et utslipp av radioaktivitet der vil bli kraftig fortynnet før det eventuelt når Norge.

(©NTB)

Flere nyheter: