Menu
Koronapandemien har ifølge offisielle tall krevd flest liv i USA, hele 1,12 millioner. Det reelle antallet kan være høyere både der og i mange andre land, tror eksperter. Foto: AP / NTB

Koronapandemien har krevd langt flere liv enn opplyst

Tre år etter at koronaviruset ble oppdaget, har pandemien ifølge offisielle tall krevd nærmere 7 millioner liv. Det reelle tallet er trolig tre ganger så høyt.

Av NTB | 08.01.2023 09:35:36

Medisin og helse: Ifølge offisielle dødstall, innrapportert av verdens land, har pandemien hittil krevd 6,65 millioner liv. Eksperter er imidlertid enige om at det virkelige tallet på døde er langt høyere.

En oversikt på Worldometer, basert på offisielle dødstall, viser at pandemien har krevd flest liv i USA. Der er det registrert 1,12 millioner koronarelaterte dødsfall, mens Brasil kommer på andreplass med 694.000 dødsfall og India på tredjeplass med drøyt 530.000.

Målt i forhold til folketall troner Peru på toppen med 648 dødsfall per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Bulgaria med 557, Ungarn med 505 og Bosnia med 500. Det tilsvarende tallet for Norge er 83.

Det kan være svært vanskelig å påvise at folk dør som direkte følge av covid-19, sier Antoine Flahault som leder instituttet for global helse ved universitetet i Genève.

Ifølge Flahault kan det være relativt enkelt å fastslå dødsårsak hos pasienter som har fått påvist covid-19, men slett ikke alltid. I mange tilfeller er det svært vanskelig for legene.

Ved hjelp av slike analyser konkluderte forskere tilknyttet Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig at det trolig døde 14,83 millioner mennesker av covid i 2020 og 2021. Det er nesten tre ganger flere enn de 5,4 millioner dødsfallene som offisielt ble registrert i disse to årene.

Forskere ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) i USA anslo i en tilsvarende analyse i mars i fjor at hele 18,2 millioner liv til da var gått tapt som følge av pandemien.

Tidsskriftet The Economist har også tatt for seg dødstall og oppdaterer regelmessig sin oversikt over antatte covid-ofre. Deres siste anslag lyder på 21 millioner døde siden viruset først ble påvist i Kina i desember 2019.

Selv disse tallene kan imidlertid være for lave, tror Antoine Flahault.

Russland hadde i disse to årene en overdødelighet på drøyt 1 million, og også i flere land i Sør-Amerika var det store avvik mellom antallet offisielle koronarelaterte dødsfall og faktisk overdødelighet.

I Peru ble det i de to første årene av pandemien registrert dobbelt så mange dødsfall som i årene før, mens det offisielle dødstallet fortsatt er på under 220.000.

Hanno Ulmer ved det medisinske universitetet i Innsbruck understreker at Peru i disse årene også opplevde et utbrudd av denguefeber, noe som kan ha bidratt til mange dødsfall som ikke var relatert til covid-19.

– I nesten halvparten av verdens land er det nesten umulig å vurdere overdødelighet basert på de data som foreligger, og vi må derfor benytte statistiske modeller, medga WHOs forskere nylig.

Bare seks av 47 afrikanske land legger fram månedlige oppdateringer, konstaterer de.

Få av Kinas 1,4 milliarder innbyggere har opparbeidet immunitet fra tidligere smitte, og andelen vaksinerte er også lav, særlig blant eldre.

IHME spår over 300.000 koronarelaterte dødsfall i Kina innen 1. april og tror antallet vil passere 1 million innen utgangen av året.

Kinesiske myndigheter endret rett før jul definisjonen for covid-dødsfall og vil heretter bare registrere dem som dør av respirasjonssvikt, noe som ifølge eksperter på dramatisk vis vil redusere antallet virus-relaterte dødsfall.

Kapasiteten ved kinesiske sykehus har de siste ukene blitt sprengt som følge av mange nye covid-tilfeller, men myndighetene har knapt registrert et eneste nytt dødsfall som følge av dette.

– Gode data er den eneste måten vil kan sikre oss et forsprang på viruset på, mener professor Ali Mokdad ved IHME.

Forskjellen mellom offisielle og reelle dødstall er imidlertid stor i mange land og kan øke ytterligere det kommende året. Tallet på koronarelaterte dødsfall i Kina vil ifølge en prognose trolig passere 1 million før 2023 er omme, det offisielle dødstallet i dag er på under 5.300.

Forskere forsøker derfor å analysere statistikk over dødsfall for på den måten undersøke i hvilken grad det har vært overdødelighet siden pandemien brøt ut.

Ifølge WHO er underrapporteringen av covid-dødsfall trolig størst i India. Der var overdødeligheten på 4,74 millioner i 2020-21, et tall indiske myndigheter bestemt har avvist.

Mange land har få data om dødsfall, noe som gjør det svært vanskelig å vurdere hvor mange liv som gikk tapt under pandemien, konstaterer WHO.

Kinas beslutning om å oppheve de strenge koronarestriksjonene vil trolig resultere i massedød, tror ekspertene.

(©NTB)

Flere nyheter: