Menu
Peter Frølich (H), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener regjeringens håndtering av Ukraina-krigens første fase har vært mangelfull. Foto: Javad Parsa / NTB

Kontrollkomiteen kritiserer regjeringens Ukraina-håndtering

Regjeringen brukte for lang tid på å behandle anmodninger om bistand fra Ukraina i krigens første fase, mener kontrollkomiteen på Stortinget.

Av NTB | 22.03.2023 10:04:14

Politikk: – Regjeringen brukte 106 dager på å behandle en ukrainsk forespørsel om verneutstyr til sivil redningstjeneste som ble sendt dager etter krigsutbruddet, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H).

Norge fikk en forespørsel om bromateriell i mai 2022, men det gikk tre måneder før regjeringen foretok undersøkelser om bromateriellet var tilgjengelig, ifølge Frølich.

– Og det gikk 223 dager før broene ble sendt. Dette er noen av eksemplene på at håndteringen i krigens første måneder har vært altfor treg i en akutt situasjon, sier han.

Dette gjelder blant annet anmodningen om behandling av ukrainske soldater, og lang saksbehandlingstid fikk konsekvenser for Norges bidrag til evakuering av sårede ukrainske soldater, mener kontrollkomiteen.

Høyre mener den lange saksbehandlingstiden skyldes mangel på koordinering mellom departementer, manglende prioritering og manglende politisk gjennomføringskraft.

I denne perioden svarte ikke Norge på et høyt antall forespørsler fra Ukraina om evakuering av soldater, ifølge Frølich.

– Det er bra at både statsministeren og helse- og omsorgsministeren erkjenner at saken ikke ble godt nok håndtert og har endret rutinene i etterkant, sier han.

Flere av regjeringens rutiner har blitt skjerpet underveis i komiteens undersøkelser.

– Det viser at kontrollen har fungert, og det synes vi selvsagt er positivt. Jeg må også legge til at deler av regjeringens håndtering har fungert bra, men det er naturlig at kontrollkomiteen retter et fokus på svakhetene i håndteringen, sier Svein Harberg, Høyre-medlem i kontrollkomiteen.

I krigens første fase var det store svakheter i regjeringens håndtering, mener han.

– Høyre mener det var uholdbart at det sensommeren 2022 tok 73 dager før ukrainske myndigheter fikk tilbakemelding på om sårede soldater kunne få gratis helsebehandling, sier Frølich.