Menu
Høyres partileder Erna Solberg må møte til høring i kontrollkomiteen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kontrollkomiteen kaller inn Solberg og Støre til muntlig høring

Kontrollkomiteen på Stortinget kaller inn en rekke politikere til høring om habilitetssakene. I tillegg får Erna Solberg (H) flere oppfølgingsspørsmål.

Av NTB | 10.10.2023 17:52:20

Politikk: Komitéleder Peter Frølich sier de nå har lagt konkrete planer for hvordan de best følger opp de ulike habilitetssakene gjennom åpne høringer på Stortinget 7. november.

– Der vil alle partier få mulighet til å stille de spørsmålene som de mener er relevante til de nåværende og tidligere statsrådene som er involvert i ulike habilitetssaker, sier saksordfører for habilitetssakene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Grunde Almeland (V) til NTB.

Følgende personer blir bedt om å møte i høringen:

* Tidligere statsminister Erna Solberg (H)

* Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

* Tidligere statsråder Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap)

* Nåværende statsråder Tonje Brenna (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap)

Den første delen vil handle om enkeltstatsråders habilitetsbrudd, den andre delen vil handle generelt om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket.

– Jonas Gahr Støre vil kun bli invitert til siste del, mens Erna Solberg vil som eneste person bli invitert til begge delene, sier Almeland.

Temaet er de mange habilitetssakene i regjeringsapparatet, blant annet knyttet til ektefellers aksjekjøp. Totalt er det satt av rundt 13 timer til høringen.

Støre svarer på vegne av Statsministerens kontor (SMK) om håndteringen i embetsverket.

– Det er et omfang i Solberg sin sak som gjør det både litt uoversiktlig, og som gjør at det er mange detaljer det ikke er lett å få klare svar på i en redegjørelse. Derfor har vi kommet med detaljerte spørsmål, det handler blant annet om i hvilken grad hun har visst om ting og på hvilke tidspunkt, sier komitélederen.

– Vi trenger oversikt over hvor stort omfanget av inhabilitet er, og det begynner vi å danne oss et bilde av. Og dette blir avgjørende for å sørge for at rutiner og regelverk er bedre i framtiden enn hva det er i dag – slik at man ikke kommer inn i nye situasjoner som dette, sier han.

I sakene til Brenna, Huitfeldt og Solberg har Kontrollkomiteen bedt dem om å komme med utfyllende svar på deres spørsmål.

– Vi ser at det derfor også er nødvendig for oss å be de tidligere statsrådene Ola Borten Moe og Anette Trettebergstuen om å gi en full skriftlig redegjørelse til komiteen om deres habilitetssaker, slik de andre berørte også har gjort, sier Almeland.

Han forteller at høringen vil bli todelt.

Komitéleder Peter Frølich sier at komiteen også har vedtatt å stille en rekke nye brev med spørsmål om sakene, i hovedsak til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Høyre-leder Erna Solberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Frølich sier det er viktig for komiteen å få et godt bilde på omfanget, slik at de kan trekke konklusjoner når det skal gjøres.

Flere nyheter: