Menu
Høyre-leder Erna Solberg har frist til tirsdag med å svare kontrollkomiteen. Foto: Emilie Holtet / NTB

Kontrollkomiteen: Dette må Solberg svare på

Fristen nærmer seg for Høyre-leder Erna Solbergs skriftlige redegjørelse for Stortinget. Kontrollkomiteen ba om all relevant informasjon i habilitetssaken.

Av NTB | 03.10.2023 10:13:21

Politikk: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte i forrige uke et brev til Solberg angående ektemannens aksjehandler i perioden da hun var statsminister.

Svarfristen ble satt til 3. oktober, og svaret er dermed ventet i løpet av dagen.

– Komiteen ber om all relevant informasjon i saken og en skriftlig redegjørelse til komiteen, heter det i brevet.

* Hvilke råd Solberg fikk knyttet til ektemannens aksjeposisjoner

* Hvilke betraktninger hun gjorde seg rundt inhabilitet

* Og «omfanget av dette»

Kontrollkomiteen har også sendt en rekke spørsmål til Statsministerens kontor (SMK) om saken, blant annet om hvordan de fulgte opp aksjehandlene til Solbergs ektemann, Sindre Finnes.

Også der er svarfristen satt til tirsdag.

Kontrollkomiteen spør blant annet SMK om det finnes saker hvor inhabilitet kan ha påvirket gyldigheten av beslutninger Solberg gjorde i regjeringen.

Spesifikt bes det om svar rundt gyldigheten av beslutninger som omhandlet Hydro, hvor Finnes eide en aksjepost.

Totalt har SMK fått 14 spørsmål, blant annet om rutiner og hvordan aksjehandelen ble fulgt opp.

* Alle habilitetsvurderingene som eventuelt er gjort av Solberg i forbindelse med ektemannens aksjekjøp

* All korrespondanse mellom SMK og Finnes om investeringene

* All informasjon SMK har registrert om de økonomiske interessene

Komiteen har planlagt et nytt møte om saken neste tirsdag.

Det blir et såkalt saksforberedende møte hvor de skal avgjøre hvem som skal kalles inn til høringen om habilitetssakene, som er planlagt i november.

Komiteen har spesifikt bedt om at redegjørelsen fra Solberg skal inneholde informasjon om:

Solberg var statsminister fra 2013 til 2021. I samme periode gjorde ektemannen Sindre Finnes over 3600 aksjehandler i norske selskaper. Solberg har innrømmet at dette har gjort henne inhabil, men sier at hun ikke kjente til det store omfanget av aksjehandlene da det skjedde.

SMK bes også om å oversende:

Kontrollkomiteen har også sendt nye brev som omhandler habilitetssakene i dagens regjering, knyttet til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp).

(©NTB)

Flere nyheter: