Menu
Høyre-leder Erna Solberg må gi en skriftlig redegjørelse til Stortingets kontrollkomité om aksjehandel-saken. Foto: Javad Parsa / NTB

Kontrollkomiteen ber om redegjørelse fra Erna Solberg

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber om en skriftlig redegjørelse fra Erna Solberg om habilitetsbruddene knyttet til ektemannens aksjeaktiviteter.

Av NTB | 26.09.2023 15:12:47

Politikk: Det dreier seg om habilitetsbrudd Solberg allerede har snakket om i offentligheten, opplyste saksordfører Grunde Almeland (V) i kontroll- og konstitusjonskomiteen etter tirsdagens møte.

– Dette er et viktig grunnlag for at komiteen skal kunne gjøre en god og grundig jobb med å avdekke hvilke rutiner man har hatt eller ikke hatt, og ikke minst for Solberg selv, hvilke konkrete brudd dette handler om, sa Almeland til pressen.

Han sier at en del av komiteens arbeid er å se på hvilke konsekvenser habilitetsbruddene har hatt.

– Men det første steget for komiteen er å vurdere i hvilket omfang har det vært habilitetsbrudd. Og en følge av dét vil være å se om det har vært ugyldige vedtak, sier Almeland.

Komitéleder Peter Frølich (H) understreker at beslutningene som ble tatt i komiteen tirsdag ettermiddag, er enstemmige.

– Vi ber SMK redegjøre for flere ulike forhold. Det handler blant annet om hvilke rutiner som har eksistert i den tiden Solberg var statsminister, og vi ber om en rekke svar rundt det.

– Vi ber om all den informasjonen SMK mener er relevant for den saken vi har i komiteen. SMK må vurdere hvor langt de kan gå innenfor loven, men vi mener all informasjon som er relevant, bør komme til komiteen, sier Almeland med henvisning til at SMK fortsatt holder tilbake en del interne dokumenter.

– Det er helt ny praksis for kontrollkomiteen å be en avgått statsminister om en redegjørelse. Men dette er en helt uvanlig sak, med et svært stort alvor, sa Lysbakken til NTB etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde avsluttet sitt møte tirsdag ettermiddag.

SV fikk tilslutning fra resten av komiteen til forslaget om å be om en skriftlig redegjørelse fra Solberg for habilitetsbrudd de åtte årene hun var statsminister.

– Stortinget må undersøke hvor omfattende Erna Solbergs inhabilitet har vært, det ville ikke være akseptabelt om en slik feil ikke fører til grundig behandling i Stortinget. Konklusjon og konsekvenser får vi komme tilbake til, dette blir et langvarig arbeid, sier Lysbakken.

– Det blir et saksforberedende møte der vi avgjør hvem vi ønsker å invitere til høringen i november. Vi skal både avgjøre personer og hovedspørsmål for høringen, sier Almeland.

Han er helt tydelig på at han mener kontrollkomiteen utelukkende skal forholde seg til sittende politikere og at det er de som skal stilles til ansvar – ikke privatpersoner.

Han avviser derfor kategorisk at han ønsker å invitere Finnes og Flem til høring og poengterer at dersom det fortsatt mangler informasjon, er det Solberg og Huitfeldt komiteen må gå til.

– De kan likevel være at komiteen diskuterer seg fram til at de skal inviteres. Da blir det i så fall av et flertall uten meg, sa han.

– Det ville være helt ukjent for det norske parlamentariske kontrollsystemet å hente inn ektefeller. Vi må huske hvor det konstitusjonelle ansvaret ligger, og det er hos statsrådene alene. Og vår rolle er å kontrollere dem, og dem alene, sier Frølich til NTB.

– Norge hadde i åtte år en statsminister som i realiteten ikke skulle tatt beslutninger i en rekke saker. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, og Høyre har holdt tilbake sentrale opplysninger i saken, sier Rødts Seher Aydar i en kommentar etter møtet i kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag.

Svarene kontrollkomiteen ønsker nå, vil stå helt sentralt i arbeidet fremover, understreker hun.

– Dette er den største politiske skandalen i nyere tid, legger hun til.

I et brev til Statsministerens kontor bes det redegjort for hvilke vurderinger som ble gjort om Erna Solbergs habilitet da hun var statsminister.

Det er sentralt for kontrollkomiteen å få klarhet i hvor omfattende inhabiliteten til Erna Solberg var da hun var statsminister, mener SVs Audun Lysbakken.

Kontrollkomiteen har ennå ikke bestemt hvorvidt Solbergs ektemann Sindre Finnes eller Anniken Huitfeldts ektemann Ola Flem skal inviteres til høringen i november. Det vil bli besluttet på komiteens møte 10. oktober.

Erna Solberg må legge alle kortene på bordet, mener Rødts representant i kontrollkomiteen.

Flere nyheter: