Menu
De eventuelle strafferettslige sidene av sakene er politiets ansvar, og ikke noe komiteen tar stilling til, sier komitéleder Peter Frølich (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kontrollkomité-leder: – Komiteens arbeid påvirkes ikke av Økokrims beslutning

Økokrims beslutning om å ikke etterforske Sindre Finnes eller Erna Solberg påvirker ikke kontrollkomiteens arbeid.

Av NTB | 03.11.2023 10:32:44

Kriminalitet og rettsvesen: – Vi tar Økokrims beslutning til etterretning. Økokrims undersøkelser og etterforskning er helt uavhengige av politiske myndigheter, og det er det viktig å respektere fra Stortingets side, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

– De eventuelle strafferettslige sidene av sakene er politiets ansvar, og ikke noe komiteen tar stilling til, sier han.

Saksordfører i kontrollkomiteen, Grunde Almeland (V), sier også at Økokrims beslutning ikke har stor betydning for komiteens arbeid.

– Økokrim har kun vurdert om det har foregått straffbar innsidehandel, mens vår jobb som kontrollkomité er å se på i hvor stort omfang Sindre Finnes’ aksjekjøp har gjort Erna Solberg inhabil i saker i regjering. Vi kommer til å fortsette som før med vårt arbeid med å undersøke omfanget av Solbergs inhabilitet som tidligere statsminister, uavhengig av dagens avgjørelse, sier Almeland til NTB.

På tirsdag skal Erna Solberg møte i høring i komiteen om habilitet og aksjer.

– For Venstres del vil vi forsøke å få så mange opplysninger som mulig på bordet før vi forhåpentligvis skal konkludere i alle disse sakene før jul.

Også Økokrim presiserer at de kun har undersøkt om det er grunnlag for å etterforske straffbare forhold, ikke spørsmål om habilitet eller politikk.

– Økokrim er et politiorgan og har i denne saken kun vurdert om det kan ha skjedd straffbare forhold, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth.

Flere nyheter: