Menu
Statnett har fått konsesjon til en ny kraftledning på 420 kilovolt (kV) fra Blåfalli koblingsstasjon i Kvinnherad til ny Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Konsesjon til ny kraftledning fra Blåfalli til Gismarvik

Statnett har fått konsesjon til en ny kraftledning på 420 kilovolt fra Blåfalli koblingsstasjon i Kvinnherad til ny Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær.

Av NTB | 29.09.2023 23:02:28

Økonomi og næringsliv: Traseen går via Etne og Vindafjord kommuner, opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Samtidig har nettselskapet Fagne AS fått konsesjon til å bygge, eie og drive en 132 kV kabel mellom Fagnes nye transformatorstasjon i Gismarvik og Statnetts 420 kV transformatorstasjon.

– Denne konsesjonen skaper muligheter for Haugalandet og resten av regionen. Økt krafttilgang i området gir grunnlag for grønn omstilling av eksisterende industriarbeidsplasser og etablering av ny industrivirksomhet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Behovet for ledningen forutsetter en betydelig økning av kraftforbruket gjennom ny industri. Derfor gis konsesjonen med vilkår om at Statnett må ha signert anleggsbidragsavtale med én stor kunde før de kan starte byggingen av ledningen.

Traseen til den om lag 88 kilometer lange kraftledningen vil gå parallelt med eksisterende kraftledninger i området på enkelte strekninger, mens det på noen delstrekninger er valgt nye traseer av hensyn til berørte interesser.

(©NTB)

Flere nyheter: