Menu
John Christian Elden og Heidi Reisvang er forsvarerne til politimannen som ble frifunnet i tingretten for voldsutøvelse under tjeneste i Kongsberg. Saken er nå anket. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kongsberg-politimannens forsvarer etter anken: – Vår klient er skuffet

Forsvareren til politimannen som ble frifunnet i tingretten for vold på Kongsberg, sier at de var forberedt på at saken ville bli anket.

Av NTB | 12.07.2023 15:33:04

Kriminalitet og rettsvesen: – Selv om vår klient har vært forberedt på at det kan komme en anke i saken, er han naturligvis skuffet over at dommen ankes og at han må forberede seg på en ny rettsrunde og den medieoppmerksomheten som følger med det, sier advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma i en uttalelse sendt til NTB.

Forsvarerne skriver videre at de noterer seg at påtalemyndigheten har anket saken da de anser den som prinsipiell.

– Vi er imidlertid av den oppfatning at tingrettens dom er svært grundig og riktig, både hva gjelder bevisbedømmelsen og lovanvendelsen, skriver forsvarerne.

De sier at operative polititjenestemenn har et handlingsrom i farlige eller potensielt farlige situasjoner, der det ofte må tas raske beslutninger.

– Dersom dette handlingsrommet blir for lite, vil man risikere et handlingslammet politi som vil vurdere egen risiko for straffansvar fremfor å forhindre eller forebygge skade på seg selv eller andre.

Advokatene påpeker at retten frifant deres klient både for straffe- og erstatningsansvar fordi de fant at tjenestehandlingene til politimannen var innenfor rammene av det som er lovlig for en politimann.

– Slik tingretten ser det, opptrådte den pågrepne på en måte som gjorde at det for politimannen må ha blitt oppfattet som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade på seg selv eller andre. Retten la særlig vekt på at den pågrepne ikke på noe tidspunkt ga opp sin motstand mot politiet.

(©NTB)

Flere nyheter: