Menu
Slik så det under tunnelarbeidene i Mastrafjord for noen uker siden. Nå står Byfjordtunnelen for tur. Foto: Bjørn I Andersen, Statens vegvesen

Kolonnekjøring i E39 Byfjordfjordtunnelen i uke 16

Mandag 15. april starter Statens vegvesen et større vedlikeholdsarbeid i E39 Byfjordtunnelen. Trafikken blir styrt med døgnkontinuerlig kolonnekjøring.

Av Egil M Solberg | 10.04.2024 20:52:10

Trafikk: – Det har vært mye arbeid i Byfjord- og Mastrafjordtunnelen siste tiden, og vi har full forståelse for at dette kan oppfattes som ekstra krevende for trafikantene i Stavanger-området, sier byggeleder Tom Sverre Knutsen og prosjektleder Bjørn I Andersen i Statens vegvesen.

– Da er det viktig å presisere at dette er helt nødvendig vedlikehold som ikke kan vente, og da er vi nødt til å gjøre det nå, for at vi som ansvarlig vegeier fortsatt skal kunne tilby trygge tunneler. Det er helt korrekt at arbeidet gir konsekvenser for trafikantene. Men konsekvensene kan bli større om vi ikke gjør det, legger de til.

Og understreker:

– Vi gjør vårt ytterste for å minimere ulempene for trafikantene, men ber om forståelse for at det kan oppstå noe kø, spesielt på de mest trafikkerte tidspunktene.

Slik blir arbeidet

Arbeidet starter i Byfjordtunnelen mandag 15. april klokken 00.00, og er planlagt å være ferdig fredag 19. april klokken 05.30.

– Det blir kolonnekjøring døgnet rundt i hele denne perioden. Antallet ledebiler vil være høyest på dagtid når det er mest trafikk. Det vil si at det ikke vil bli fastsatte tidspunkter for kolonnene.

Dette skal vi gjøre

– Arbeidet vi helt konkret skal gjøre nå, er asfaltutbedring, utskiftning av kummer og reparasjon av drenering, legger Andersen til.

– Det er litt flere arbeidsoperasjoner som gjør at vi nok holder på lenger enn i Mastrafjordtunnelen men uansett hva som dukker opp skal vi være ferdig til fredag morgen kl 05.30. Skulle alt gå knirkefritt håper vi å kunne åpne noe før denne gangen også.

Han understreker at det ikke er mulig å gjøre dette nødvendige og omfattende arbeidet uten konsekvens for trafikantene.

– Ved en ordinær måte å gjennomføre dette arbeidet på i Byfjordtunnelen måtte vi hatt kolonnekjøring i flere uker nattestid. Etter gode erfaringer med døgnkontinuerlig kolonnekjøring i Mastrafjord nylig, viderefører vi denne løsningen nå, for å minimere ulempene spesielt med tanke på de fastboende på øyene. Ved å jobbe døgnet rundt vil vi kunne jobbe mer effektivt og den totale arbeidstiden blir kraftig redusert.

Byfjord er lengre og har mer trafikk enn Mastrafjord.

– Erfaringene fra Mastrafjord tar vi med oss, og gjør enkelte tilpasninger for å få trafikken til å flyte best mulig.

– Kjør aktsomt, slik loven sier

Statens vegvesen minner om ansvaret den enkelte sjåfør har for å kjøre aktsomt i henhold til Vegtrafikklovens paragraf 3.

– Vi har i all hovedsak gode erfaringer fra ledebilkjøringen i Mastrafjordtunnelen nylig, men det var noen tilfeller der sjåfører tok seg friheter med å kjøre forbi ledebilen. Vi vil på det sterkeste be om at det ikke skjer igjen. Dette er uforsvarlig kjøring som kan sette både sjåfør, passasjerer og andre medtrafikanter i fare. Respekter ledebilene og innsatsen sjåførene gjør der for å sørge for trafikksikkerhet og trygg ferdsel for oss alle.

Hvorfor tunnelvedlikehold?

– Dette går rett inn i kjernen av det som er drift og vedlikehold av riks- og europavegnettet. Et strengt inspeksjonsregime sørger for at vi har oversikt over tilstanden, og dermed kan vi sette inn rett tiltak til rett tid. Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Og det er disse arbeidene eksempler på, avslutter Andersen og Knutsen.

Flere nyheter: