Menu
– Nå er det alvor, sa Knut Storberget da han overleverte Forsvarskommisjonens rapport. til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Knut Storberget tar til orde for bredt forlik om Forsvaret

Forsvarskommisjonens leder Knut Storberget ønsker et bredt forlik i Stortinget om styrkingen av Forsvaret.

Av NTB | 03.05.2023 10:14:10

Politikk: – Forsvarskommisjonen tar til orde for et bredt politisk forlik for å styrke forsvaret av Norge. Både for å sikre folkelig forankring, for å sikre legitimitet, men ikke minst langsiktighet og forutsigbarhet, sa Storberget.

– Kommisjonens vurdering er at vår forsvarsevne ikke svarer til den sikkerhetssituasjonen vi befinner oss i i dag. Og langt mindre til det utfordringsbildet som vi ser er under utvikling.

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i 2021 for å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10–20 års perspektiv, og for å bidra til offentlig debatt og nytenkning. Det er mer enn 30 år siden forrige forsvarskommisjon avleverte sin rapport, og dagens rapport er den fjerde siden 1945.

(©NTB)

Flere nyheter: