Menu
Utenriksminister Espen Barth Eide leder Norges delegasjon i innspurten av klimaforhandlingene i Dubai. Til venstre sitter Singapores miljøminister Grace Fu. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

Klimautkast med norsk formulering om overgang fra fossile brensler

Den foreslåtte teksten til avtale under klimatoppmøtet omtaler en overgang vekk fra alle fossile brensler, men nevner ikke ordet «utfasing».

Av NTB | 13.12.2023 06:29:35

Vær: Avtaleutkastet ble publisert natt til onsdag. Det omtales som mer omfattende enn det forrige som ble lagt fram.

Som i de to tidligere utkastene nevnes ikke ordet olje, men heller fossil energi. Utkastet er på 21 sider, ifølge nyhetsbyrået AP.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) uttrykker overfor NRK at han er fornøyd.

– Nå skapes historie. «Transitioning away from fossil fuels» – ligger an til å bli vedtatt i dag! Det var vi som spilte inn denne formuleringen etter at det ble klart at «phase-out» ikke kunne få flertall. Aldri har verden vært tydeligere på hva hovedproblemet er, sier han.

Utkastet omtaler «en overgang fra fossilt brensel i energisystemer på en rettferdig og ryddig måte» slik at verden kan nå netto null i utslipp av klimagasser innen 2050. I utkastet beskrives en verden som når toppen innen utslipp i 2025, men det gis økt handlingsrom for land som Kina til å nå toppnivået senere.

Utkastet skal reflektere felles synspunkter fra de nærmere 200 landene som er samlet på toppmøtet i Dubai. En rekke land har insistert på sterke ord for å signalisere en slutt på tidsalderen med fossilt brensel, til protester fra medlemmer av oljekartellet Opec og dets allierte.

Over 100 land har ønsket en utfasing av fossile brensler. Norge er blant dem, men her ønskes et unntak for fossil energi der utslippene fanges og lagres under bakken.

Organisasjonens seniorrådgiver Inga Fritzen Buan er til stede under klimatoppmøtet Cop 28 i Dubai og har sett utkastet.

– Dette utkastet er en sårt tiltrengt forbedring fra den forrige versjonen, som med rette vakte sterke reaksjoner her i Dubai. Språket rundt fossile brensler er styrket, men vi er ikke helt i mål, skriver Buan til NTB.

Seniorrådgiveren mener likevel at likevel at det viktigste tiltaket mangler.

– Hvis vi skal ha en sjanse for en trygg fremtid, trenger vi en fullstendig utfasing av all fossil energi, både kull, olje og gass, sier Buan.

Samtidig er det et viktig øyeblikk i klimakampen om verdens land blir enige om teksten, understreker Inga Fritzen Buan.

– I flere tiår har FNs klimaforhandlinger latt være å snakke om det som faktisk forårsaker klimakrisen. Nå gjør de endelig det. Det er et stort fremskritt, sier seniorrådgiveren.

– Men det makter ikke å mobilisere finansieringen som trengs for å nå målet, sier hun til AP.

Avtalen kan bli en realitet under det avsluttende møtet senere onsdag. Toppmøtet er én dag på overtid.

Hvis det nye utkastet blir vedtatt, er det første gang en slik avtale legger press på landene til en overgang vekk fra fossile brensler for å unngå de verste virkningene av klimaendringer.

WWF Verdens naturfond mener utkastet til ny klimaavtale er bedret fra forrige versjon, men at en ikke er helt i mål.

Cristina Rumbaitis del Rio i FNs miljøprogram betegner det nye utkastet som sterkere enn de forrige hun har sett.

Flere nyheter: