Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Klimanettverket holder seminar om effektiv massehåndtering

Klimanettverket på Haugalandet holder seminar om effektiv massehåndtering, I dag finnes det ingen planer for å håndtere overskuddsmasser av stein, grus, jord eller eller torv i anleggsarbeid.

Av tomas | 13.03.2023 13:56:40

Klima og miljø: Klimanettverket på Haugalandet holder seminar om effektiv massehåndtering tirsdag 14. mars:

I dag finnes det ingen omforente planer på Haugalandet for å håndtere overskuddsmasser av stein, grus, jord eller torv i anleggsarbeid. Konsekvensene er mange, blant annet:

– Store klimagassutslipp og kostnader knyttet til unødig frakt av masser over lange avstander
– Spredning av fremmede arter som følge av ulovlig og uklok deponering av masser
– De som har behov for masser får det ikke
– Forringelse av naturarealer
– Ødelagt matjord

Formålet med morgendagens seminar er å synliggjøre hvordan disse utfordringene kan løses med økt kunnskap, lokale og regionale planer samt bedre dialog mellom relevante aktører. Størsteparten av seminaret vil dreie seg om bruk av overskuddsjord til landbruksformål.

Foredragene vil ellers ta for seg regelverket knytta til massehåndtering, gjenvinning av masser i praksis og fremtidige planer for massehåndtering.

Seminaret arrangeres på Quality Hotel Maritim i Haugesund av Klimanettverket på Haugalandet. Nettverket består av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn, Utsira og Vindafjord. Vi har mottatt støtte fra Statsforvalteren i Rogaland til gjennomføringen.

Vi er nå 150 påmeldte, fra alle målgrupper: bønder/grunneiere, entreprenører og offentlig administrasjon.

PROGRAM:
Ordstyrer: Marit Sundsvik Bendixen, fylkesmiljøvernsjef hos Statsforvalteren i Rogaland

08.30-09.00: Registrering og kaffe
09.00-09.15: Velkommen: Inger Kristine Volden, miljøvernrådgiver i Haugesund kommune &
Marit Sundsvik Bendixen, fylkesmiljøvernsjef hos Statsforvalteren i Rogaland
09.15-10.00: Generelt om jord: Trygve Torsteinsen, Rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning
Vest
10.00-10.10: Pause
10.10-11.30: Planlegging, drift og avslutning av jordtipp: Trygve Torsteinsen
11.30-12.10: Lunsj
12.10- 12.45: Håndtering av rene og forurensede masser på land og i sjø: Julie Jonstrup, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland
12.45- 13.10: Vask og gjenvinning av masser: Kjartan Eggebø, driftsleder i Velde
13.10-13.25 Pause
13.25-14.10: Krav til søknader og vurderinger i saksbehandling: Laila Bjørge, landbrukssjef i Alver kommune
14.10-14.55: Massehåndtering i planarbeid: Asbjørn Nagell Toft, avdelingsleder for plan, byggesak, oppmåling og miljø i Austrheim kommune
14.55- 15.30: Regionalplan for massehåndtering i Rogaland: erfaringer og visjoner:
Christine Haver, regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune

Kontaktperson:
Inger Kristine Volden, miljøvernrådgiver i Haugesund kommune
Mob: 905 15 961
Mail: inger.kristine.volden@haugesund.kommune.no

Flere nyheter: