Menu
Pakistan ble hardt rammet av flom i fjor høst. Minst 1.700 mennesker omkom i flommen, som også utslettet store deler av jordbruksland. Arkivfoto: AP / NTB

Klimaendringene truer matsikkerheten

Klimaendringene kan utgjøre en alvorlig trussel mot verdens matvareproduksjon. Farene er undervurdert, advarer forskere og FN.

Av NTB | 07.07.2023 06:02:56

Vitenskap og teknologi: I en forskningsrapport publisert i Nature Communications, advarer amerikanske og tyske forskere om at flere store matproduserende regioner i verden samtidig kan få problemer med dårlige avlinger som følge av klimaendringene.

Nylig advarte også FNs menneskerettighetssjef Volker Türk om en «virkelig skremmende dystopisk fremtid med sult og lidelse som følge av klimaendringer-drevne ekstremer som rammer avlinger, husdyr og viktige økosystemer».

Matproduksjon er både en hovedkilde til klimagassutslipp og svært utsatt for virkningene av klimaendringene ved av avlinger reduseres eller ødelegges som følge tørke, store nedbørsmengder eller andre voldsomme værhendelser.

– Slike hendelser kan føre til matusikkerhet, prisstigninger, og også sivil uro, skriver hovedforfatter Kai Kornhuber ved Columbia University.

– Når konsentrasjoner av klimagasser øker, går vi samtidig inn i ukjent farvann. Vi vet virkelige ikke hva slags ekstremer vi kommer til å møte eller konsekvensene, sier Kornhuber til nyhetsbyrået AFP.

– I studien viser vi at konsekvensene av samtidige klimarelaterte hendelser i stor grad er undervurdert, legger han til.

Studien har tatt for seg observasjons- og klimamodelldata mellom 1960 og 2014, og deretter sett på anslagene for perioden mellom 2045 til 2099.

Forskere så først på virkningen av jetstrømmen – luftstrømmene som driver værmønstrene i mange av verdens viktigste matproduserende regioner.

Forskerne fant også at slike svingninger i jetstrømmen hadde vært knyttet til samtidige avlingssvikt tidligere.

Et eksempel på dette var i 2010, da svingningene i jetstrømmen ble knyttet til både ekstrem varme i deler av Russland og ødeleggende flom i Pakistan. I begge land ble avlingene sterkt skadelidende.

Kornhuber mener at den nye studien bør være en alvorlig vekker når det gjelder virkningene på matproduksjonen som følge av klimaendringene, med sin hyppigere og mer ekstreme og komplekse værutslag.

– Vi må være forberedt på de ulike komplekse klimarisikoene i fremtiden, og modellene for øyeblikket ser ikke ut til å fange opp dette, mener Kornhuber.

Türk sa at på den nåværende kursen vil den gjennomsnittlige temperaturøkningen ved slutten av dette århundret ligge på 3° Celsius, og verdens økosystemer – luften, maten, vannet og mennesket, selve livet – vil være ugjenkjennelig. Han understreker at retten til mat er sterkt truet av klimaendringer.

Türk viste til at det globalt har vært en økning på 134 prosent i klimadrevne, flomrelaterte katastrofer mellom 2000–2023.

Kornhuber og hans kolleger mener at risikoen for innhøstingsproblemer i flere av verdens kornproduserende land hittil er blitt undervurdert.

De fant at en sterk svingning av jetstrømmen har spesielt betydelige konsekvenser for viktige landbruksregioner i Nord-Amerika, Øst-Europa og Øst-Asia, med en reduksjon i avlingen på opptil sju prosent.

Studien så også på hvor godt datamodeller vurderer disse risikoene og fant at selv om de er gode til å vise den atmosfæriske bevegelsen til jetstrømmen, undervurderer de effektene på bakken.

Under en debatt i FNs menneskerettighetsråd tidligere denne uka, understreket Volker Türk at over 828 millioner mennesker led av sult i 2021, og at klimaendringer kan øke antallet med 80 millioner innen midten av dette århundre. Han kritiserte verdens ledere for å føre en politikk preget av kortsiktig tenkning.

(©NTB)

Flere nyheter: