Menu
Aktivisten var én av om lag ti personer som hadde gått inn i Helsedepartementets resepsjon og satte seg ned på gulvet i forbindelse med en fredelig demonstrasjon mot norsk natur- og klimapolitikk i august 2021. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Klimaaktivist frifunnet i Høyesterett etter demonstrasjon i departement

En klimaaktivist i Extinction Rebellion er frifunnet i Høyesterett og slipper å betale bot etter en demonstrasjon i Helse- og omsorgsdepartementet.

Av NTB | 31.03.2023 15:33:59

Kriminalitet og rettsvesen: Aktivisten var én av om lag ti personer som hadde gått inn i Helse- og omsorgsdepartementets resepsjon og satte seg ned på gulvet i forbindelse med en fredelig demonstrasjon mot norsk natur- og klimapolitikk i august 2021.

Etter å ha nektet å etterkomme pålegg fra politiet om å forlate departementets eiendom, ble aktivisten arrestert og bøtelagt. Sakens kjerne har vært om inngrepet var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 11, som beskytter retten til å delta i fredelige forsamlinger.

– Høyesterett tok utgangspunkt i at det må skje en samlet vurdering av myndighetenes tiltak og om disse er nødvendige og forholdsmessige. Ved den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at pågripelse, tilbakehold i politiarrest i mer enn seks timer og påfølgende bøtelegging var et uforholdsmessig inngrep i forsamlingsfriheten, heter det i begrunnelsen fra Høyesterett.

Advokat John Christian Elden i Elden Advokatfirma forsvarte demonstranten i Høyesterett. Han håper myndighetene lærer noe av dette.

– Politiet var alt for ivrige, og foretok en ulovlig pågripelse av demonstranten fra Extinction Rebellion som aksjonerte i regjeringskvartalet. De skulle ikke vært strafforfulgt for ikke å fjerne seg, og Høyesterett har frifunnet dem, sier Elden i en pressemelding.

(©NTB)

Flere nyheter: