Menu
Kulturminister Anette Trettebergstuen på Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo Kongressenter. Foto: Heiko Junge / NTB

Klart Russland-nei fra Trettebergstuen om statlige tilskudd til EM og VM

Kulturdepartementet åpner for å bidra til finansieringen av europa- og verdensmesterskap på norsk jord, men sier nei dersom russere og belarusere får delta.

Av NTB | 05.05.2023 15:04:04

Sport: Den nevnte tilskuddsordningen har som mål å gi flere aktører i frivilligheten muligheten til å arrangere internasjonale mesterskap. Ordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner med begrensede kommersielle inntektsmuligheter som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap for seniorer i Norge.

Det kan søkes om tilskudd til mesterskap både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kriteriene gjenspeiler også debatten som raser i internasjonal idrett rundt om russiske og belarusiske utøvere skal gis adgang til å konkurrere igjen, til tross for at krigshandlingene i Ukraina fortsatt pågår.

«I denne søknadsrunden vil det ikke gis tilskudd til mesterskap i idretter hvor russiske og belarusiske utøvere får delta i internasjonale konkurranser på det tidspunktet departementet fordeler årets tilskudd», skriver Kulturdepartementet.

– Regjeringen har vært tydelig på, og vi har gitt vår støtte til NIF og de andre nordiske idrettsforbundene i deres standpunkt om at så lenge krigen i Ukraina fortsetter, bør det ikke åpnes for russiske og belarusiske utøvere i internasjonal idrett. Å legge inn et slikt forbehold i en statlig tilskuddsordning for EM/VM-arrangement er en naturlig konsekvens av dette, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

Det har splittet idrettsbevegelsen. Flere forbund, blant dem Det internasjonale sykkelforbundet, har lagt seg på IOCs linje. Andre har valgt å opprettholde utestengelsen av utøvere fra Russland og Belarus.

Fra norsk side har holdningen vært nær samstemt om at tidspunktet ikke er inne for å lette på restriksjonene.

Trettebergstuen og statsråder fra 34 andre land publiserte i februar en erklæring der de uttrykte bekymring over at IOC på det tidspunktet vurderte å slippe til utøvere fra Russland og Belarus igjen.

Nå får situasjonen rundt Ukraina-krigen også innvirkning på tilskuddsordningen Kulturdepartementet har rundt verdensmesterskap og europamesterskap på norsk jord.

Departementet opplyser videre at tilskudd som innvilges er å betrakte som et engangstilskudd fra staten til det aktuelle arrangementet. Det kan ikke påregnes ytterligere statlige tilskudd til gjennomføringen.

– Idrettsverdenen består av både små og store idretter og mangfoldet vi har i Norge er verdt å ta vare på. Nå gir vi aktører med lite kommersiell inntekt muligheten til å søke tilskudd for å arrangere internasjonale mesterskap innenfor idrett eller fysisk aktivitet. Her vil arrangementer som legger til rette for likestilling bli prioritert, sier Trettebergstuen.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at flere idretter kan arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Derfor gir vi en håndsrekning til små idretter som har få sponsorer og få muligheter for kommersielle inntekter slik at disse også kan få vise fram det øverste nivået av sin idrett til et norsk publikum, legger hun til.

Av de innkomne søknadene som vurderes aktuelle for tilskudd, vil det blant annet bli gitt prioritet til søkere som legger til rette for likestilling og som kan dokumentere bærekraftshensyn.

Prioritet gis også til søkere som ikke har tatt på seg arrangementet før de søker staten om støtte. Det tillegges også vekt om søker har arrangert lignende arrangementer tidligere, eller der det er lenge siden lignende arrangementer er blitt arrangert i Norge.

Siden tilskuddsordningen ble opprettet i 2019, har 25 ulike arrangører fått tilskudd.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har anbefalt at russere og belarusere i tiden som kommer får konkurrere som nøytrale. Samtidig er det opptil de internasjonale særforbundene å ta den endelige avgjørelsen.

I ordningen kan det søkes om et tilskudd på inntil 50 prosent av de samlede arrangementskostnadene, begrenset oppad til 10 millioner kroner.

Kulturdepartementet opplyser til NTB at det er satt av 15 millioner kroner til ordningen. Søknadsfristen for tildelinger i 2023 er 1. august.

(©NTB)

Flere nyheter: