Menu
Laksefiske i elven Gaula ble stengt i slutten av juni som følge av lite laks. Tirsdag kommer avgjørelsen fra Miljødirektoratet hvorvidt denne og 32 andre elver forblir stengt, eller om noen åpner for fiske. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Klart for laksefiskedom fra Miljødirektoratet

Utålmodige laksefiskere får i dag svaret på om de kan gjenoppta laksefisket. Miljødirektoratet kommer med sin konklusjon etter at de stengte flere elver i juni.

Av NTB | 09.07.2024 06:03:10

Natur og miljø: Flere alternativer har vært oppe til vurdering for Miljødirektoratet når de skal komme med sin endelige konklusjon.

33 av de største lakseelvene i Sør-Norge ble stengt for fiske i slutten av juni etter rapporter om lite laks i år.

– Det generelle inntrykket er at innsiget av mellom- og storlaks er svakt sør for Nordland. Her peker nesten alle fangstrapporter og tellinger mot et lavt innsig så langt, heter det i en statusrapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Denne statusrapporten blir viktig når Miljødirektoratet skal fatte sin avgjørelse.

Flere av grunneierne har gått hardt ut mot den brå stengingen av lakseelvene. De taper store penger på det kansellerte laksefisket. Til NRK fortalte John Olav Oldren i Verdalselva fellesforvaltning at de ikke hadde noen forståelse for beslutningen.

– Alle elvene er rystet. Vi skjønner ikke hvorfor vi ikke har fått være med på dialog med miljødirektoratet, sa Oldren til kanalen.

– Det ser bedre ut i Troms og Vest-Finnmark enn andre deler av landet, mens i Varangerfjorden er det så langt tegn som tyder på vesentlig mindre laks enn tidligere, heter det i rapporten.

Det lavere innsiget i Sør-Norge kan skyldes flere faktorer, blant annet overfiske, klimaendringer, sykdom, forurensing eller tap av habitat.

Alternativene som vurderes, er om alle de 33 elvene fortsatt skal være stengt, om noen av dem skal åpnes for fiske, eller om enda flere skal stenges.

Statusrapporten fra Nina gir mindre grunn til bekymring for grunneierne lenger nord i landet.

(©NTB)

Flere nyheter: