Menu
Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling

Klart flertall for Hordfast

Vestland fylkesting har med 47 mot 16 stemmer sagt ja til å bygge Hordfast. Bare SV, MDG og Røst stemte mot.

Av Egil M Solberg | 15.06.2023 16:40:44

Hordfast: Vedtaket ble gjort i forbindelse med uttalelse til Nasjonal transportplan for perioden 2025 til 2036.

– Et svært gledelig vedtak, sier Sigbjørn Framnes (Frp) til NRK.

Han håper på byggestart så snart som mulig.

– Veldig skuffende, seier Marthe Hammer (SV) til kanalen.

Hun sier partiet vil fortsette å kjempe mot prosjektet i Stortinget.

– Målet er å få det skrinlagt en gang for alle, sier hun til kanalen.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 46 milliarder kroner.

Til sammenligning vil er den totale kostnadsrammen for Rogfast fastsatt til 24,8 milliarder 2020-kroner.

Dersom Hordfast-byggingen igangsettes i løpet av de neste par årene, kan de to store veiprosjektene på Vestlandet stå ferdig omtrent samtidig.

Statens Vegvesen og kommunene på Haugalandet jobber nå med reguleringsplanen for ny motorvei mellom de to veiprosjektene. Planen er å også ha den nye motorveien gjennom Haugalandet klar til de to store veiprosjektene står ferdig.

Når alt dette er ferdig bygget vil vi få en reisetid på 120 minutter mellom Stavanger og Bergen. 90 minutter fra Haugesund til Bergen og 30 minutter fra Haugesund til Stavanger.

Rogfast skal etter planen stå ferdig i 2031, om drøyt 8 år.

Flere nyheter: