Menu
Norsk kjernekraft AS ønsker å bygge småskala kjernekraftverk i Norge, uten statsstøtte. ILLUSTRASJONSBILDe: GE HITACHI
Norsk kjernekraft AS ønsker å bygge småskala kjernekraftverk i Norge, uten statsstøtte. Illustrasjonbilde: GE HITACHI

– Kjernekraft vil gi mer stabile strømpriser

Det avholdes i ettermiddag et seminar på Aksdal hvor det private selskapet Norsk Kjernekraft skal diskutere klima, natur og kjernekraft. Selskapet mener at kjernekraft kan gi mer stabile strømpriser.

Av tomas | 26.09.2023 13:04:55

Kjernekraft: Det avholdes i ettermiddag et seminar på Aksdal hvor det private selskapet Norsk Kjernekraft AS skal diskutere klima, natur og kjernekraft. Selskapet mener at kjernekraft kan gi mer stabile strømpriser i fremtiden.

– Kjernekraft vil være en naturlig del av fremtidens energimiks og vi gi mer stabile strømpriser, sier administrerende direktør i Norsk kjernekraft, Jonny Hesthammer til Radio Haugaland.

Hesthammer nevner blant annet at små modulære kjernekraft både vil gi en miljøgevinst og føre til stabile strømpriser i fremtiden.

– Vi ønsker å gå litt i dybden både på energi og kjernekraft i lys av klimautfordringene, blant annet de utfordringen vi har i Norge.
Norge har satt seg et klimamål om å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030, sier Hesthammer.

Hesthammer har liten tro på vi kommer til å nå det målet:

– Man glemmer at den største økningen i strømforbruket kommer etter 2030. Jeg mener at kjernekraft kan være en vesentlig del av energimiksen fram mot 2050, til glede for for bevaring av Norsk natur og forsyningssikkerheten. Dette vil også stabilisere norske strømpriser, avslutter Hesthammer.

Flere nyheter: