Menu
En ny nasjonal tobakksstrategi er blant det regjeringen vektlegger i den nye Folkehelsemeldingen, som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterte fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kjerkol vil skjerme unge mot tobakk – vil ha forbud mot nettsalg

For å hindre salg til mindreårige og få mer kontroll over hva som blir innført fra utlandet, vil regjeringen forby nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter.

Av NTB | 31.03.2023 13:34:09

Økonomi og næringsliv: Det går fram av Folkehelsemeldingen som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) legger fram fredag.

Der understrekes det at tobakksbruk fortsatt er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge og en hovedårsak til sosiale helseforskjeller. Hvert år dør anslagsvis 5.000 personer for tidlig på grunn av røyking.

– Vår visjon er å skape en helt tobakksfri generasjon, sa Kjerkol da hun presenterte meldingen.

Et annet hovedmål er at andelen som røyker eller bruker snus daglig, skal være under 5 prosent i alle alders- og utdanningsgrupper.

Et av tiltakene for å få til dette, er forbud mot nettsalg av tobakksvarer. Regjeringen viser til at mer enn halvparten av EU-landene allerede har innført et slikt forbud.

Et forbud vil også redusere eksponeringen barn og unge blir utsatte for på nettet, mener regjeringen.

– Det blir stadig utviklet nye produkter som kan få innpass i Norge om kort tid. Disse produktene blir som regel heftig markedsført overfor unge på internett og i sosiale medier. Tobakksindustrien er opptatt av å skaffe nye kundegrupper siden de tradisjonelle røykerne blir færre, heter det i meldingen.

I tillegg vil regjeringen innføre røykeforbud i private biler der barn er passasjerer, på utendørs lekeplasser, idrettsområder og holdeplasser, samt fellesarealer i leilighetskomplekser.

Regjeringen vurderer også røykeforbud på uteserveringer, festivalområder, offentlige strender og parker.

Det er fem år siden Solberg-regjeringen la fram den forrige Folkehelsemeldingen i 2018. Også den gang var en røykfri generasjon en hovedmålsetting.

Undersøkelser viser også at ungdom med foreldre med lav inntekt og utdanning oftere sliter psykisk.

– Vi må styrke grunnmuren i helsetjenesten, og det begynner med folkehelsearbeidet. Vi vil ta grep for at flere skal få mulighet til å leve lange, gode liv med god helse, uansett bakgrunn og inntekt, sier Kjerkol.

De siste årene og under pandemien endret tobakksbruken i befolkninga seg i liten grad, heter det i meldingen. Mellom 2025 og 2030 er målet å få ned tobakksbruken med 30 prosent, og at alle som er født i 2010 eller senere skal holde seg unna tobakk.

– Det har kommet flere nye aktører på markedet som bruker aggressive markedsføringsmetoder, og produktene har blitt sendt rett i postkassa til mindreårige, heter det i Folkehelsemeldingen.

Regjeringen vil samtidig innføre et nasjonalt program for gratis røykeslutt. I regjeringens nye tobakksstrategi inngår det også forbud mot smakstilsettinger i e-sigaretter.

I årets melding går regjeringen inn for å redusere forskjellene når det gjelder helse. Blant annet pekes det på at folk med høy utdanning i snitt lever 5–6 år lenger enn de med kortest utdanning.

Flere nyheter: